Institut de Formació Contínua

Postgrau en Territoris Creatius i Turisme Cultural

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
3.750 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
09 octubre 2017
Final curs:
23 maig 2018
Horari:

Dilluns i dimecres de 16:45h a 21:00h

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Format pensat especialment per als professionals que volen seguir una formació específica en paral·lel amb la seva activitat laboral.
 • Iniciativa pionera en el marc de la Unió Europea amb l'objectiu respondre a una necessitat de formació.
 • Proporciona una formació de qualitat per reciclar els professionals en actiu i formar a les noves generacions.
Presentació

La Universitat de Barcelona ofereix el curs de postgrau especialitzat en Territoris Creatius i Turisme Cultural en un format pensat especialment per aquells qui volen seguir una formació específica tot desenvolupant la seva feina.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Territoris Creatius i Turisme Cultural per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

 

Objectius
 • Formar-se professionalment en la innovació en l'àmbit dels territoris creatius i el turisme cultural.
 • Dur a terme projectes sostenibles i viables a escala nacional i internacional.
 • Intercanviar experiències amb agents professionals i experts dels àmbits dels territoris creatius i el turisme cultural.
Destinataris

Professionals del sector cultural amb vocació i voluntat d'especialitzar-se en gestió de projectes de turisme cultural i territori creatius.

Requisits d'accés: grau universitari o titulació equivalent, o bé experiència professional (en aquest segon cas, s'obté un diploma d'extensió universitària).

Programa

1. Sectors i actors creatius i turístics
1.1. El panorama dels sectors creatius i els seus agents
1.2. Anàlisi de tipologies lògiques i dinàmiques culturals
1.3. La creativitat com a recurs turístic
1.4. Visites a projectes creatius, culturals i turístics
1.5. Presentació i debat de les recerques sobre el sector

2. Turisme cultural

2.1. Indústria i dinàmiques turístiques

 • El fenomen turístic: dinàmiques, tipologies i geografies
 • Recursos, productes, segments i mercats turístics
 • Les polítiques turístiques

2.2. Del recurs cultural al producte turisticocultural

 • El patrimoni material com a recurs
 • El patrimoni intangible com a recurs
 • Espectacles i festivals com a recurs
 • Estratègies de desenvolupament de producte turisticocultural

2.3. Impactes i polítiques de turisme cultural

 • Usos socials, turisme cultural i desenvolupament
 • Polítiques i recomanacions internacionals de foment del turisme cultural
 • Estratègies de foment del turisme cultural local
 • Anàlisi de casos d'experiències i bones pràctiques

3. Territoris creatius

3.1. Desenvolupament urbà i innovació

 • De les teories de localització als factors soft i les xarxes
 • Ciutats creatives: paradigmes i crítiques
 • Creativitat, innovació i sostenibilitat: tensions i sinèrgies
 • Sinergies territorials: la quàdruple hèlix

3.2. Ecosistemes creatius

 • Nous modes de producció: emprenedoria i organització empresarial
 • De la cadena de valor a la "projectificació"
 • Agents, connectivitat i xarxes
 • Anàlisi d'espais col·laboratius

3.3. Estratègies d'atractivitat

 • Polítiques de desenvolupament creatiu local
 • Dinàmiques d’intervenció territorial: cadenes de valor i estratègies catalitzadores
 • Experiències i bones pràctiques de desenvolupament creatiu

4. Bases conceptuals

4.1. Política cultural

 • Evolució històrica de la intervenció governamental en cultura
 • Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
 • Models internacionals comparats de política cultural
 • Estratègies de política cultural
 • Planificació i avaluació de polítiques culturals

4.2. Economia de la cultura

 • Introducció a l'anàlisi econòmica de la cultura
 • Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
 • Participació, consum i demanda cultural
 • Estratègies de finançament

4.3. Fonaments

 • Referents filosòfics, sociològics i antropològics de la cultura
 • Accepcions i dimensions de cultura
 • Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
 • Sistema artisticopatrimonial i paper de la gestió cultural
 • Dinàmiques culturals contemporànies

5. Disseny estratègic

5.1. Introducció al disseny estratègic

 • Bases de disseny i planificació estratègica
 • Missió, visió i valors
 • Instruments de diagnòstic: DAFO i arbre de problemes
 • Objectius estratègics i operatius, i disseny de programes
 • Aproximacions, variables i indicadors d'avaluació
 • Plans estratègics territorials i sectorial
 • Grups d’interès (stakeholders): lògiques de cooperació, complementarietat i competència

5.2. Metodologia d'elaboració d'un projecte cultural

 • Àmbit i temàtica: motivació, rellevància i impacte
 • Planificació de l'elaboració del projecte
 • Recerca, anàlisi i aprenentatges de referents rellevants
 • Contextualització i institucionalització del projecte
 • Opcions estratègiques
 • Operativització dels recursos: cronograma, pressupost, etc.
 • Taller-seminari

5.3. Anàlisi de projectes i referents culturals

 • Observació de camp de projectes
 • Anàlisi crítica de casos i experiències
 • Propostes de millora
 • Anàlisi internacional comparada

6. Introducció a la gestió de recursos

6.1. Marc jurídic

 • Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
 • Drets culturals: dimensions i marcs normatius (nacionals i internacionals)
 • Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
 • Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
 • Drets d'autor i propietat intel·lectual
 • Competències, organització i activitat administrativa

6.2. Introducció a la gestió de recursos humans

 • Organigrames i models d’organització
 • Anàlisi de perfils i competències
 • La gestió de persones: responsabilitats, tasques, horaris i retribucions
 • Lideratge i gestió d'equips

6.3. Disseny pressupostari

 • Introducció als instruments comptables i al cas d'anàlisi
 • Disseny del pressupost de despeses
 • Disseny del pressupost d'ingressos
 • Punt d'equilibri i viabilitat de projectes
 • La temporalitat pressupostària i comptable

6.4. Introducció a la comunicació i màrqueting

 • Bases del màrqueting aplicada a la cultura
 • Segmentació, target i posicionament
 • Disseny de l'estratègia de comunicació
 • Comunicació digital i convencional

7. Projecte final de postgrau en turisme cultural i territoris creatius
7.1. Selecció del tema
7.2. Disseny i planificació del projecte
7.3. Selecció i anàlisi de referents
7.4. Desenvolupament d'estratègies
7.5. Proposta operativa
7.6. Redacció i presentació

Direcció
Sr. Lluís Bonet Agustí
Director dels cursos de postgrau en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona.
Coordinació

Sr. Jordi Tresserras Juan
Professor de Turisme Cultural i Patrimonial, Universitat de Barcelona. President d'IBERTUR. Coordinador d'Investigació de la Xarxa Europea de Turisme Cultural.

Quadre docent
Sr. Lluís Bonet
Professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona.

Sr. Jordi Tresserras
Professor del Departament d'Història i Arqueologia i especialista en Turisme Cultural.

Sra. Montserrat Pareja
Professora del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona.

Sr. César Abella
Fundador i Director General de Trívium.

Sr. Tino Carreño
Professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en la gestió i producció d'espectacles i festivals d'arts escèniques i música.

Sr. Albert de Gregorio
Professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i Gerent d'Ocupació, Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona.

Sr. Juan Carlos Matamala
Especialista en Turisme Cultural. Responsable de projectes d'IBERTUR.

Sr. Àlvar Sàez
Membre del LABPATC de la UB.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa