Cursos intensius sobre qualitat, seguretat i medi ambient

Encara que són àrees independents entre si, la qualitat, la salut i seguretat i les polítiques de medi ambient d'una empresa estan fortament relacionades. Són aspectes fonamentals de tota planificació estratègica, l'objectiu de la qual és minimitzar riscos i augmentar l'eficiència.

Els cursos intensius de curta durada (6 setmanes) de l'IL3-UB permeten treballar aquestes tres grans línies de manera conjunta. Amb una metodologia innovadora d'enfocament teoricopràctic, l'aprenentatge està basat en reptes i demostrat amb experiències reals.

Els estudiants participen en sessions síncrones en línia, en les quals se'ls faciliten casos d'èxit i recursos d'aprenentatge, alhora que se'ls proposen desafiaments a treballar, ja sigui de manera individual o en equip. Així mateix, compten amb un seguiment constant per part del docent al llarg de tot el curs, per a resoldre dubtes i aprofundir continguts.

D'aquesta manera, els estudiants incorporen eines innovadores que poden posar en pràctica en els seus propis projectes laborals. Així doncs, els cursos ofereixen una visió integral, especialitzada, actualitzada, compatible i aplicable a la realitat professional de cadascun.

PRESENTACIÓ DELS CURSOS

METODOLOGIA

 • Format online síncron

  La flexibilitat de formar-te en modalitat online i la personalització de les sessions síncrones

 • Aprenentatge basat en reptes

  Aprenentatge eminentment pràctic articulat en la resolució de reptes setmanals

 • Casos d’èxit

  Exposició i resolució de casos basats en experiències professionals reals

 • Accessibilitat

  Docent disponible per a resoldre dubtes a través del fòrum durant tot el curs

 • Planificació Estratègica Ambiental, Seguretat i Salut Laboral

  Aquest programa està enfocat a adquirir les eines necessàries per a definir i gestionar el pla estratègic de qualsevol organització, incorporant els aspectes ambientals, de seguretat i salut en la visió de l’empresa.
  curso-home-intensivo-planificacion-estrategia-ambiental.jpg
 • Control i gestió d’auditoria interna de l’empresa

  El programa es focalitza en capacitar l’alumnat per a desenvolupar un programa d’auditories internes amb valor estratègic per a les empreses. Dirigit a professionals de qualsevol camp o disciplina.
  curso-home-intensivo-control-auditoria-interna.jpg
 • Desenvolupament del Pla de Inspecció de Qualitat (QIP)

  Programa centrat a conèixer els processos, eines i habilitats necessàries per a abordar amb èxit les activitats de disseny, implantació, execució, seguiment, control i millora continua de Plans d’Inspecció de Qualitat (QIP).
  curso-home-intensivo-desarrolo-plan-calidad.jpg
 • Quadre de Comandament en Qualitat, Seguretat i Salut i Medi ambient

  Aquest programa de formació ofereix les eines per a integrar el Quadre de Comandament Integral (CMI) en les diferents fases de planificació i implementació estratègica d’una organització.
  curso-home-intensivo-control-mando.jpg