Institut de Formació Contínua

Consultoria de projectes

Consultoria de projectes
 
Comptem amb una àmplia experiència en serveis de consultoria vinculats a la formació i al desenvolupament de l’equip humà de les organitzacions.
 
En aquests treballs, duts a terme per a diferents empreses i sectors al llarg dels 20 anys d’experiència de la nostra entitat, hi intervé un equip multidisciplinar de professionals i de consultors experts en formació, comunicació, gestió del coneixement i l’aprenentatge.
 
Els treballs realitzats incideixen en:
 • Creació i posada en marxa d’entorns virtuals a mida.
 • Disseny i execució de plans de formació.
 • Anàlisi i detecció de necessitats formatives.
 • Acompanyament en processos de formació i desenvolupament d’e-Learning.
 • Consultoria de formació i en tecnologia educativa.
 • Formació per a tutors i editors interns.
 • Acompanyament a la creació i consolidació d’universitats corporatives.
Alguna de les darreres experiències:
 
Selecció de formadors interns per a EAPC
Després de la realització d’una consultoria inicial que ens ha ajudat a concretar les competències per a cada un dels perfils i a definir la metodologia de selecció, els instruments i les eines de gestió, hem ajudat a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) a seleccionar formadors i dinamitzadors interns que lideraran l’aprenentatge on-line de la institució.
 
Consultoria i formació de coach interns
S’ha impulsat la realització d’un programa per al Grup AGBAR, que ha permès la creació d’un equip de coach interns, per tal que les eines i metodologies utilitzades siguin aplicades al desenvolupament del talent a la organització.
 
Implantació del model de formació on-line
Conjuntament amb la Fundació Hospital Clínic, s’ha realitzat per a l’Institut National d’Administration Sanitaire (INAS), del Ministeri de Sanitat del Marroc, un projecte que ha permès dissenyar el seu model de formació on-line, estratègic per atendre les necessitats de formació inicial i continua de professionals de l’àmbit sanitari del Marroc i d’altres països francòfons del continent africà.
 
Suport a la capacitació digital
En el marc del Programa para la Mejora de la Calidad Educativa (MECE) de l’Amèrica Central, i amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), hem realitzat diversos projectes de consultoria en innovació pedagògica i implementació d’entorns virtuals.
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA