Institut de Formació Contínua

Talent Hub

Experience

Les 6 fases d'un procés d'orientació professional.


Daniel Núñez i Mireia García.

Les 6 fases d'un procés d'orientació professional.

Alguna vegada t'ha passat que no has sabut com començar a buscar feina? No saps de què vols treballar? Sabries definir les competències que et diferencien dels altres professionals? Saps què demanen les empreses? Tens constància que el 38% de personal directiu a nivell mundial manifesten que tenen dificultats per trobar el talent adequat per a les seves companyies? Si moltes de les respostes a aquestes preguntes han estat NO, participa en un procés d'orientació professional!

Un dels serveis que ofereix l'equip de Talent HUB és l'orientació professional especialitzada. Mireia Garcia, Anaïs Illa i Daniel Nuñez, Talent Advisors Specialist de Talent HUB, donen resposta a les qüestions següents i et conviden a gaudir d'aquest servei.
 
Què és l'orientació professional?
 
És un procés que persegueix, a través d'una sèrie de reunions individuals i planificades, oferir recursos i eines específiques als usuaris i usuàries per millorar-ne l’ocupabilitat amb vista a ajudar-los en el compliment dels seus objectius professionals. Un procés d'orientació et servirà per poder definir i executar el teu projecte professional.
 
¿Per a qui és?
 
Generalment, es pensa que les persones interessades a participar en un procés d'orientació són només aquelles que estan en recerca de feina o pràctiques, però hi ha més motius pels quals algú pot participar-hi:
 
  • Reinvenció professional
  • Creixement professional
  • Interès a emprendre
  • Creació de marca personal
En els més de 6 mesos que Talent HUB està realitzant orientacions a l'alumnat de l'IL3 i a socis/es d'Alumni UB, aquestes han estat les causes més freqüents de consulta.
 
En què consisteix?
 
Un cop concertada la cita amb la persona orientadora, el procés d'orientació sol constar de les fases següents:
 
1. Entrevista de diagnòstic. En aquesta entrevista es tracta quin és l'objectiu pel qual s'assisteix al procés d'orientació i quin és l'objectiu professional.
 
2. Autoconeixement. Mitjançant la discussió o amb l’ajuda d'eines com els Mapes Mentals, l'anàlisi DAFO o la Finestra de Johari es busquen les fortaleses, àrees de millora i interessos en general de qui hi participa.
 
3. Curriculum vitae. En aquesta fase es revisarà el currículum per veure si està adaptat i alineat amb l'objectiu professional i si es posen en valor totes aquelles fortaleses que s'han detectat en la fase 2.
 
4. Posicionament en xarxes socials. Sempre que l'objectiu professional ho requereixi, és important fer un diagnòstic de les xarxes socials en què s'està present, com s'hi està present, valorar punts de millora i oferir consells d'ús.
 
5. Canals de recerca de feina: borsa de treball i pràctiques IL3, portals d'ocupació web (generalistes i específics), portals d'ocupació d'empreses, recursos de promoció econòmica de la zona, SOC, empreses de treball temporal, consultories i xarxes socials. En aquesta fase, a més de valorar quins canals poden ser més interessants segons l'objectiu professional, es treballa una estratègia de recerca de feina i com realitzar un procés d'autocandidatura, tot amb l'objectiu de posar en valor el nostre perfil i aconseguir una entrevista laboral o de pràctiques.
 
6. Entrevista. Treballar en els aspectes que més preocupen al participant amb vista a l'entrevista que ha aconseguit concertar. Les consultes més habituals solen ser sobre informació de l'empresa entrevistadora, com anar vestit, aspectes relacionats amb la comunicació no verbal i dubtes sobre com contestar algunes preguntes habituals. A més, és freqüent que es demani consell sobre el salari que és adequat sol·licitar segons el lloc al qual s'opta.
 
Aquestes serien les fases d'un procés d'orientació complet però, com s’assenyalava al principi, les motivacions per les quals una persona acudeix a aquest procés varien molt, així que cal apuntar que no totes passen per les 6 fases i que hi ha molts casos que només requereixen orientació en un o dos punts.
Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA