Portal de la
Transparència

Dades econòmiques

1) Evolució dels ingresos de les activitats de negoci

2) Evolució de les despeses de les activitats de negoci

3) Evolució de les despeses d’activitats i generals de la Fundació

4) Evolució del resultat de la Fundació