Portal de la
Transparència

Enquestes d'opinió

Valoració de les enquestes de l’alumnat

Tipologia de curs Ítems de Valoració 2015-2016 2016-2017
Certificats Satisfacció sobre el programa formatiu 4,74 4,75
Recomanació del programa formatiu 4,72 4,87
Curs Superior Universitari Satisfacció sobre el programa formatiu 4,22 4,89
Recomanació del programa formatiu 3,88 4,83
Expert Satisfacció sobre el programa formatiu 4,87 4,50
Recomanació del programa formatiu 5,05 4,44
Màster Satisfacció sobre el programa formatiu 4,61 4,56
Recomanació del programa formatiu 4,47 4,46
Postgrau Satisfacció sobre el programa formatiu 4,67 4,77
Recomanació del programa formatiu 4,81 4,76