Portal de la
Transparència

Contractació

Licitacions anteriors a 9.03.18 i contractes formalitzats derivats d’aquelles licitacions

Per a més informació consulteu a https://www.il3.ub.edu/ca/Home.html