Portal de la
Transparència

Contractació

Licitacions anteriors a 9.03.18 i contractes formalitzats derivats d’aquelles licitacions

Per a més informació consulteu a https://www.il3.ub.edu/ca/Home.html

Núm. Expedient Descripció Tipus de contractació Període execució Import adjudicació (€)
CL 01/2014 Contractació d’uns serveis tècnics i específics orientats a l’optimització del lloc web de l’IL3-UB i a la posició que determinen els motors de recerca d’internet (seo, search engine optimization de l'IL3-UB). CONCURRENCIA LIMITADA 1 ANY 84.400
CL 02/2014 Contractació d’uns serveis orientats a la definició estratègica i creació de la campanya publicitària amb google adwords, gdn i display de l'IL3-UB. CONCURRENCIA LIMITADA 1 ANY 92.010
CL 03/2014 Contractació d’un servei per a la prestació dels serveis tècnics i específics per part de l’empresa licitadora a l’IL3-UB, integrats en la campanya de màrqueting digital. CONCURRENCIA LIMITADA 1 ANY 85.940
CL 04/2014 Contractació en modalitat de renting d'equips d'impressió per proporcionar serveis que permetin la impressió de documents, còpia i escaneig a l'IL3-UB. CONCURRENCIA LIMITADA 31/11/2014 37.684,8
CL 05/2014 Contractació en modalitat de renting, d'equips informàtics per equipar un aula d'audiovisuals a l'IL3-UB CONCURRENCIA LIMITADA - DESERT
CL 01/2015 Contractació en modalitat de renting, d'equips informàtics per equipar un aula d'audiovisuals a l'IL3-UB. CONCURRENCIA LIMITADA 13/4/2015 17.570
CL 02/2015 Contractació de serveis tècnics i específics orientats a l'optimització del lloc web de l'IL3-UB i a la posició que determinen els motors de recerca d'internet a l'IL3-UB. CONCURRENCIA LIMITADA 1 ANY 91.420
CL 03/2015 Contractació de serveis orientats a la definició estratègica i creació de la campanya publicitària amb google Adwords, GDN I Display a l'IL3-UB. CONCURRENCIA LIMITADA 1 ANY 82.108,74
CL 04/2015 Contractació del servei orientat a la prestació dels serveis tècnics i específics per part de l'empresa licitadora integrats en la campanya de màrqueting digital a l'IL3-UB. CONCURRENCIA LIMITADA 1 ANY 55.070
CL 05/2015 Contractació de servei per la prestació dels serveis tècnics iespecífics orientats a l'elaboració dels suports requerits en la implementació de la campanya de comunicació a l'IL3-UB. CONCURRENCIA LIMITADA 1 ANY 74.000
CL 1/2016 Adquisició de diversos equips HP Elitedesk 800 G2 o superior i perifèrics associats per a aules i llocs de treball per l’IL3-UB. CONCURRENCIA LIMITADA 50 DÍES 24.528
CL 2/2016 Adquisició d’equips portàtils per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. CONCURRENCIA LIMITADA 45 DÍES 11.258,88
CL 3/2016 Contractació de servei per la prestació de serveis tècnics i específics orientats a l’optimització del lloc web de l’IL3-UB i a la posició que determinen els motors de recerca d'internet ( SEO, SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) de la Fundació l’institut de Formació Continua IL3-UB. CONCURRENCIA LIMITADA 1 ANY 97.900
CL 4/2016 Contractació de servei tècnics i específics orientats a la definició estratègica i creació de la campanya publicitària amb ADWORDS, GDN i display per la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). CONCURRENCIA LIMITADA 1 ANY 98.474,74
CL 5/2016 Contractació dels serveis tècnics i específics del pla de comunicació dels programes de convocatòria d’octubre 2016 establert per a la campanya de màrqueting digital de la Fundació Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona ( IL3-UB). CONCURRENCIA LIMITADA 1 ANY 81.968
CO 01/2016 CONTRATACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS I ESPECÍFICS INTEGRATS EN LA CAMPANYA DE MARQUÈTING DIGITAL QUE S’IMPLEMENTARÀ EN ELS PROGRAMES DE LA CONVOCATÒRIA FEBRER 16/17 PER L’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTINUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.( 01/16-C0) CONCURRENCIA OBERTA 1 ANY 48.200
CO 01/2017 ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRATACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS I ESPECÍFICS PER PART DE L’EMPRESA LICITADORA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE POSICIONAMENT ( SEO, Search Engine Optimization) , Google Adwords , GDN DE LA CAMPANYA OCTUBRE 2017. CONCURRENCIA OBERTA 1 ANY 41.200
CO 02/2017 SERVEIS DE MAQUETACIÓ I PROGRAMACIÓ I CONSEQÜENT HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS. CONCURRENCIA OBERTA 6 MESOS 41.000
CO 03/2017 SERVEIS DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I CONSEQÜENT HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS. CONCURRENCIA OBERTA 6 MESOS 41.000
CO 04/2017 SERVEIS PELS PROJECTES DE PRODUCCIÓ EDITORIAL I CONSEQÜENT HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS. CONCURRENCIA OBERTA 4 MESOS 41.000
CO 05/2017 SERVEIS DE CRM ( PIVOTAL) I LA CONSEQÜENT HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA NO SOTMESOS A REGULACIÓ HARMONITZADA. CONCURRENCIA OBERTA 6 MESOS 41.000
CO 06/2017 CONTRACTE D’OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ DE REIXETES I COMPORTES PEL CONTROL DE LA CLIMATITZACIÓ EN LA ZONA NORD, PLANTES SEGONA I QUARTA, DE L’EDIFICI DE L’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA IL3-UB. CONCURRENCIA OBERTA 10 SETMANES 37.949,19
CO 07/2017 CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MAQUETACIÓ I PROGRAMCIÓ I CONSEQÜENT HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA NO SOTMESOS A REGULACIÓ HARMONITZADA. CONCURRENCIA OBERTA 1 ANY 81.236
CO 08/2017 SERVEIS PELS PROJECTES DE PRODUCCIÓ EDITORIAL DE MATERIAL FORMATIU DELS CURSOS I CONSEQÜENT HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS. CONCURRENCIA OBERTA 1 ANY 95.000
CO 09/2017 SERVEIS DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I CONSEQÜENT HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS. CONCURRENCIA OBERTA 1 ANY 80.000
CO 1/2018 Contracte de serveis de Posicionament (SEO, Search Engine Optimization), campanya de Google Adwords, GDN dels programes de la convocatòria d’octubre del 2018, i del servei de consultoria tècnica vinculada a l’optimització del nou site corporatiu per l’Institut de Formació Contínua de l’IL3-UB. (IL3-UB). CONCURRENCIA OBERTA 1 ANY 59.384
CO 2/2018 Contracte de serveis de disseny del nou site corporatiu per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. (IL3-UB). CONCURRENCIA OBERTA 7 MESOS 38.775
CO 3/2018 Contracte de subministrament d'un sistema d'emmagatzematge per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). CONCURRENCIA OBERTA 5 ANYS 41.200
CO 4/2018 Contracte de serveis d’assessorament laboral per a l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). CONCURRENCIA OBERTA 2 ANYS 12.000
CO 5/2018 Contracte de serveis de preimpressió, impressió de títols i d'acreditacions acadèmiques per a l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). CONCURRENCIA OBERTA 1 ANY 32.717,5