Portal de la
Transparència

Ocupabilitat

INDICADORS OCUPABILITAT TALENT HUB IL3-UB:

Nº CONVENIS MARC EMPRESES COL·LABORADORES
Curs Acadèmic Nº Convenis marc
2015-2016 279
2016-2017 296
2017-2018 202
Nº PROJECTES FORMATIUS (CURRICULARS I EXTRACURRICULARS)
Curs Acadèmic Nº Projectes formatius
2015-2016 653
2016-2017 771
2017-2018 613
Nº OFERTES LABORALS PUBLICADES
Curs Acadèmic Nº Ofertes laborals
2015-2016 632
2016-2017 932
2017-2018 795
Nº OFERTES PRÀCTIQUES PUBLICADES
Curs Acadèmic Nº Ofertes pràctiques
2015-2016 1.640
2016-2017 1.318
2017-2018 1.522
Nº ALUMNES DONATS D'ALTA A LA BORSA DE TREBALL (CVs validats)
Curs Acadèmic Nº Alumnes inscrits nous
2015-2016 798
2016-2017 778
2017-2018 680
Nº EMPRESES DONADES D'ALTA A LA BORSA DE TREBALL
Curs Acadèmic Nº Empreses inscrites noves
2015-2016 354
2016-2017 126
2017-2018 259
Nº ORIENTACIONS PROFESSIONALS INDIVIDUALS
Curs Acadèmic Nº Orientacions professionals individuals
2015-2016 251
2016-2017 237
2017-2018 165
Nº ORIENTACIONS PROFESSIONALS GRUPALS (GAME OF TALENTS)
Curs Acadèmic Nº Assistents Nº Tallers
2015-2016 344 48
2016-2017 227 10
2017-2018 180 12
Nº ACTIVITATS PROFESSIONALITZADORES I VALORACIÓ GLOBAL
Curs Acadèmic Nº Activitats Valoració
2015-2016 20 8,6
2016-2017 12 8,7
2017-2018 14 9