Formulari de presentació de candidatura al Premi Francesc Santacana i Martorell

Premi a l’organització que, en col·laboració amb l’Institut de Formació Contínua, hagi innovat a 2018 en formació contínua a titulacions pròpies1 mitjançant l’adquisició o el desenvolupament de competències professionals o bé amb la introducció de la tecnologia en el procés formatiu, de forma que aquesta innovació sigui un estímul per al creixement i desenvolupament dels seus treballadors i, directament o indirecta, de la comunitat IL3.

Dades sobre la candidatura al Premi Francesc Santacana i Martorell
SI NO

*Enumeració de les accions de formació contínua portades a terme a 2018 a titulacions pròpies(1) (màxim 2.000 caràcters).
*Descripció dels fets, contribucions i mèrits en innovació a titulacions pròpies (1) a l’adquisició o desenvolupament de competències professionals i/o a la introducció de la tecnologia en el procés formatiu en les activitats de formació contínua en col·laboració amb IL3-UB al 2018— en termes de:
  • Objectius de la innovació
  • Intencionalitat
  • Viabilitat
  • Rellevància
  • Abast i impacte
  • Resultats i evidències obtingudes
(Màxim 4.000 caràcters)
Motius pels quals aquesta candidatura mereix el Premi Francesc Santacana i Martorell (màxim 500 caràcters).
Dades del promotor que presenta la candidatura

Recorda enviar la documentació de suport a la candidatura (cartes d'adhesió i carta d'acceptació (si s'escau).

(1) Titulacions pròpies en el marc dels títols propis descrits a la secció 1a de la Normativa de cursos de Postgrau i Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona.