Política de privacitat

Responsable del Tractament

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
NIF: G64489172
Domicili: C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona (Barcelona)
Adreça de correu electrònic: bbdd@il3.ub.edu
Web: www.il3.ub.edu
Telèfon: 93 403 96 96
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm. 2320.

En FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats en la web.

Dades Personals

Una dada personal, és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a aquest efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc. així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la mateixa configuració establerta per l’usuari, així com dels termes i condicions de la mateixa xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, durada i legitimació del tractament

Tractarem les dades que l’usuari ens proporcioni d’acord amb les següents finalitats:

- Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web.

Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per a poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través d’aquest formulari. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

- Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de serveis a empreses situat a la web.

Recollim i tractem la informació facilitada per a poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, consulta o qualsevol petició que realitza a través d’aquest formulari. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínimade 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

- Gestionar la matrícula / inscripció de l’usuari mitjançant els formularis d’inscripció situats a la web.

Tota la informació sol·licitada és necessària per a gestionar la matrícula de l’interessat en el curs sol·licitat. La gestió de la matrícula significa la realització de totes les gestions administratives i acadèmic-docents que l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) realitza en interès legítim i necessàries a tal fi, com l’accés, on es revisa i conserva la documentació que aporta l’estudiant perquè la validació que ha d’efectuar l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) sigui correcta; l’atenció, on es faciliten i es posen a la disposició de l’estudiant els canals de comunicació amb l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB); la gestió de la impartició, l’avaluació i el seguiment acadèmic; la conservació de les evidències d’avaluació en els espais específicament habilitats per a tal fi; i la certificació, on s’habiliten i es gestionen la possibilitat de l’estudiant de poder demanar certificacions relatives al seu expedient i la posada a la disposició de l’estudiant del Campus Virtual, així com la reclamació de pagaments. Aquestes dades els conservarem mentre duri la relació contractual i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del formulari d’inscripció i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. Si escau, l’execució del contracte derivat de la prestació del servei que ens sol·licita L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

- Gestionar l’alta de l’usuari al Campus Virtual situat a la web.

Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per a poder tramitar el seu accés i gestionar la seva activitat al Campus Virtual, que és un mitjà per a realitzar la funció acadèmica/docent pròpia de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (incloent Els Juliols UB i Gaudir UB). Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del formulari habilitat a aquest efecte en la web i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud.

- Realitzar la docència de forma telemàtica mitjançant l’enregistrament de les classes i la seva publicació en el curs de l’assignatura del Campus Virtual. Es per això que es faran servir les eines Zoom (https://zoom.us/es-es/privacy.html) i BB Collaborate (https://help.blackboard.com/es-es/Privacy_Statement). Recomanem visitar les seves polítiques de privacitat periòdicament.  

La base de legitimació és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya), així com el compliment de les nostres obligacions contractuals amb l´interessat. 

- Atendre i gestionar la sol·licitud realitzada per l’usuari a través del formulari de Borsa de Treball i Treballa amb nosaltres, situat a la web.

Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per a poder processar la participació a la Borsa de Treball, la qual cosa implica la cessió de la informació facilitada a les empreses  interessades en el CV d’alumne, així com les vacants pròpies. Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any, transcorregut el qual, es procedirà al bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.

La base legítima per a gestionar i tractar el currículum de l’interessat és el seu consentiment el qual manifesta en realitzar una acció afirmativa d’enviament del mateix i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat prèviament al seu enviament. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

- Atendre i gestionar la sol·licitud realitzada per l’usuari a través del formulari d’inscripció a Talent Hub, situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder processar la participació en els serveis oferts per Talent Hub, el que implica la cessió de la informació facilitada a les empreses terceres vinculades als serveis que s’ofereixen. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base legítima per gestionar i tractar les dades de l’interessat és el seu consentiment el qual manifesta en realitzar una acció afirmativa d’enviament del mateix i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat prèviament al seu enviament. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

- Enviar butlletins i newsletters sobre productes de FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. Sota el consentiment de l’usuari recollim i tractem les seves dades personals per a poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans de subscriure’s a la newsletter en formulari habilitat a aquest efecte en la web. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

- Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

- Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base legítima per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

- Gestió i desenvolupament de la inscripció de l’usuari amb motiu de l’assistència a un esdeveniment o activitat organitzada per FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA a través de les dades recopilades en el formulari habilitat a aquest efecte en la web.

Aquestes dades les conservarem mentre duri l’activitat de l’esdeveniment i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari a través de l’emplenament del formulari de participació habilitat per a tal efecte en la web i, seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada

- Gestionar l’enviament d’enquestes de satisfacció sobre la base de la compra del producte o servei sol·licitat per a millorar dia a dia l’experiència dels nostres clients.

Les dades de caràcter personal es suprimiran una vegada hagi conclòs l’enquesta, així com el temps raonable per a realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable.El tractament de les seves dades es basarà en l’interès legítim per millorar la qualitat del servei quan l’usuari hagi adquirit béns i/o serveis. En cas no existir tal relació contractual, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l’usuari recollit en la normativa actual vigent. Així mateix, en cas de retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

- Rebre, gestionar i respondre les reclamacions formals enviades a l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (incloent Els Juliols UB i Gaudir UB) mitjançant el formulari de reclamació.

Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

No es realitzen transferències internacionals, per al cas en què en algun moment poguessin realitzar-se, es comunicaran a l’interessat per obtenir el seu consentiment.

L'INSTITUT DE FORMACIÓ CONTINUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA  treballa amb empreses fora de la Unió europea però ofereix les garanties que exigeix el Reglament de Protecció de dades, a través de les clàusules tipus o adhesions a acords internacionals com el Privacy Shield.

Lloc on es guarda la informació

La informació proporcionada es guarda en els servidors de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats per Privacy Shield.

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informatprèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Ús de les contrasenyes

Per a poder accedir al Campus Virtual, l’USUARI haurà de "Iniciar Sessió" i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya generada en el formulari de registre o en el formulari de recordatori de contrasenya d’acord a les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment en la web.

Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes.

Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, l’extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.

Drets dels interessats

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per als quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament de les mateixes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres C/Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona (Barcelona).
Email: bbdd@il3.ub.edu

Dades de contacte del DPO: dpd@il3.ub.edu

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en https://apdcat.gencat.cat/.

Tractament de dades de Menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquests. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Tractament de Cookies

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.