Gaudir UB. Como matricularse

Com matricular-se

El període de matrícula per als cursos del tercer trimestre 2022-23 s’inicia el 09/03/2023 a les 9.00 hores i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

-----------------------------------

1. Procediment de matrícula

La matrícula s’ha de fer exclusivament en línia.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona IL3-UB, només caldrà introduir el nom d’usuari i contrasenya:

Proceso matrícula

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes de Gaudir UB o d’altres programes de la Universitat de Barcelona, diferents dels de l’IL3), per poder iniciar el procés de matrícula, l’interessat ha de registrar-se com a nou alumne d’IL3.

Proceso matrícula

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Col·lectius amb descompte

Els codis de descompte es mostren en l’apartat ‘Preus i Col·lectius amb descompte’. Caldrà indicar-los durant el procés de matriculació.

Proceso matrícula

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l’import de la matrícula. Si aquest és el cas, s’ha d’indicar en el formulari de matrícula les dades de l’empresa, a la qual s’enviarà directament la factura.

Com que el pagament ja el realitzarà l’empresa indicada, és important que l’alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula ha de formalitzar-se abans de l’inici del curs.

2. Confirmació de matrícula

En registrar-se per iniciar la matrícula, s’enviarà automàticament un correu electrònic en el qual s’indica l’usuari i contrasenya per poder accedir al portal individual de matrícula.

Al portal de matrícula, es podrà consultar l’estat del pagament del curs. A més, l’alumne rebrà un correu electrònic en el qual se li confirmarà que el pagament s’ha fet efectiu. Aquest missatge de confirmació se li pot demanar el primer dia de l’activitat en el moment d’accedir a l’aula.

3. Desistiment de matrícula

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals a partir de la data de la matrícula.

El dret de desistiment no serà aplicable si el curs ha començat o si ha estat executat, en conformitat amb el que estableix l’art. 103 a) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, s’ha d’emplenar i enviar el formulari de desistiment que es pot trobar clicant aquí.