Portal de la
Transparència

La Fundació IL3-UB té per objecte desenvolupar un canal de relació entre la Universitat de Barcelona i la societat, que permeti donar resposta a les necessitats dels ciutadans relatives a la seva formació al llarg de tota la vida en tots els àmbits de la Universitat de Barcelona, i al servei de la societat en què s’insereix, principalment en el marc de Catalunya, així com contribuir a la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials per assolir els objectius globals universitaris que la Universitat de Barcelona desenvolupa a través de les entitats del Grup UB.