Gaudir UB. Información general

Reconeixement i certificat acadèmic de l'activitat

L'activitat Gaudir UB és susceptible de ser reconeguda a la UB com a crèdits acadèmics:

Duració del curs

Crèdits ECTS

20 hores 2 crèdits
30 hores 3 crèdits


Lliurament dels certificats

Edició 2022-23 (3r trimestre)

Els certificats s'enviaran per correu electrònic a partir de l’1 de setembre de 2023, sense requeriment de petició prèvia per part de l'alumne.

Edició 2022-23 (2n trimestre)

Els certificats s'enviaran per correu electrònic a partir del 26 d’abril de 2023, sense requeriment de petició prèvia per part de l'alumne.

Edicions 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 (1r trimestre)

Per rebre el certificat digital l’alumne ha de sol·licitar-lo per escrit al departament de Servei d’Atenció a l’Alumne de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona IL3-UB (titols@il3.ub.edu).

Els certificats s’enviaran per correu electrònic 10 dies després de la sol·licitud.

Edicions anteriors de GAUDIR UB

Els certificats es lliuraran en el punt d’atenció al públic de la seu on es va realitzar el curs.

Per recollir el certificat és imprescindible presentar un document identificador de caràcter oficial (DNI, passaport, carnet de conduir). Si l’ha de recollir una persona que no sigui la titular del certificat, cal que aporti una fotocòpia del DNI de la persona titular del certificat i un escrit en què aquesta persona l’autoritzi a recollir-lo.