Perfil del contractant

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona té un compromís amb la Plataforma de Contractació de Serveis Públics de la Generalitat de Catalunya.

És per això que des del 9 de març de 2018 totes les ofertes i la seva documentació associada estan publicades al perfil de la Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), integrat en la plataforma en anomenada.