Gaudir UB. Como matricularse

Entrevista a Víctor Joaquín Jurado Riba

Entrevista a Víctor Joaquín Jurado Riba, director del curso “El mar en la época moderna. Un espacio de relaciones e intercambios"


Quins coneixements, en general, creu que pot aportar aquest curs a les persones que el facin?

El curs aborda el mar des d’un vessant ben divers, amb especialistes de cada àmbit. A l’època moderna la relació amb el mar era tan important, o més, que avui dia. Era un espai d’intercanvis i de conflictes, transformant les societats marítimes. Al llarg del curs veurem què implicava navegar, què va suposar l’expansió naval pels estats europeus, la vida quotidiana dins els vaixells o a la costa amb els oficis que vivien del mar. A banda d’aspectes més exòtics, com expedicions religioses cap a Àsia o les sempre mitificades figures dels pirates o corsaris.

Quina metodologia s’hi portarà a terme en el seu curs? Per què creu que és la més adequada?

Les classes tindran un component teòric-pràctic, adaptat a les necessitats de cada docent per dur a terme les explicacions. A banda de la mateixa narració, serà comú l’ús de mapes o textos per complementar i il·lustrar. I, en la mesura del possible, seran emprats manuscrits o fonts originals fruit de la mateixa recerca de cadascun dels docents.

Quines millores pensa que s’hi podrien fer en un futur per tal que la ciutadania gaudeixi i aprofiti més tots aquests cursos?

El gran avantatge dels cursos Gaudir UB és l’accés per part dels alumnes a cursos monogràfics de poques sessions impartits per especialistes dels diversos temes, molts d’ells docents universitaris. La millor manera que s’aprofitin de l’enorme oferta, multidisciplinària i de qualitat, és que sàpiguen que existeixen.

Quin és el valor afegit que aporten els professors i els experts involucrats en el curs?

Tot el cos docent del curs és doctor en Història i continua fent recerca activament, també sobre els temes del present curs. Tres dels seus membres són professors d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona (Dr. Alfredo Chamorro, Dr. Diego Sola i Dr. Víctor Jurado), mentre que la quarta, la Dra. Milena Viceconte, és investigadora postdoctoral a la Universitat de Nàpols. En la mateixa tria del cos docent ja s’ha buscat que cadascú pogués centrar-se en allò que és especialista i ha treballat de primera mà.

Podria parlar-nos breument sobre “Els oficis del mar en l'època moderna”?

Aquesta classe, impartida pel Dr. Alfredo Chamorro, abordarà quin paper corresponia a cadascun dels oficis vinculats al mar. Permetrà a l’alumne entendre què hi havia darrere de tota la conquesta del mar des dels diversos vessants: des de l’aprofitament de la fusta fins als pescadors, mariners, calafats, fusters de ribera, traginers de mar... Els oficis dedicats a l’activitat marítima més quotidiana a les ciutats com Barcelona eren fonamentals per la vida de la població.

És necessari tenir un coneixement previ sobre la temàtica per inscriure-s’hi? O bé el curs va dirigit a persones amb diferents nivells de familiaritat amb la història marítima?

No cal tenir cap coneixement previ, ja que les classes són tancades i s’abordaran diversos temes des d’una perspectiva àmplia. És a dir, tothom que tingui gust per la història i ganes d’aprendre és més que benvingut.

Víctor Joaquín Jurado Riba

Professor de l'Àrea d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona

https://ub.academia.edu/V%C3%ADctorJuradoRiba

Més informació:

Cursos Gaudir UB

El mar a l'època moderna. Un espai de relacions i intercanvis"