Juliols UB- interior

Com matricular-se

La matrícula dels cursos s’obre a les 10 h del dia 2 de maig de 2023 i finalitza 5 dies abans de l’inici del curs escollit.

-----------------------------------

1. Procediment de matrícula

La matrícula s’ha de fer exclusivament en línia.

En cas de ser alumne o antic alumne de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona IL3-UB, només caldrà introduir el nom d’usuari i contrasenya:

Proceso matrícula

En cas contrari (nous alumnes o antics alumnes de Juliols UB o d’altres programes de la Universitat de Barcelona, diferents dels de l’IL3), per poder iniciar el procés de matrícula, l’interessat ha de registrar-se com a nou alumne d’IL3.

Proceso matrícula

La matrícula es fa efectiva quan s’ha pagat l’import del curs o dels cursos amb targeta de crèdit o de dèbit.

Descompte Pagament immediat

Pagament inmediat

Col·lectius amb descompte

Els codis de descompte es mostren en l’apartat ‘Preus i Col·lectius amb descompte’. Caldrà indicar-los durant el procés de matriculació.

Proceso matrícula

Matrícula pagada per empresa: una empresa o autònom pot pagar l’import de la matrícula. Si aquest és el cas, s’ha d’indicar en el formulari de matrícula les dades de l’empresa, a la qual s’enviarà directament la factura.

Com que el pagament ja el realitzarà l’empresa indicada, és important que l’alumne no pagui també el curs.

En tots els casos, el pagament de l’import facturat de la matrícula ha de formalitzar-se abans de l’inici del curs.

2. Confirmació de matrícula

En registrar-se per iniciar la matrícula, s’enviarà automàticament un correu electrònic en el qual s’indica l’usuari i contrasenya per poder accedir al portal individual de matrícula.

Al portal de matrícula, es podrà consultar l’estat del pagament del curs. A més, l’alumne rebrà un correu electrònic en el qual se li confirmarà que el pagament s’ha fet efectiu. Aquest missatge de confirmació se li pot demanar el primer dia de l’activitat en el moment d’accedir a l’aula.

3. Desistiment de matrícula

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals a partir de la data de la matrícula.

El dret de desistiment no serà aplicable si el curs ha començat o si ha estat executat, en conformitat amb el que estableix l’art. 103 a) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Per sol·licitar el desistiment, s’ha d’emplenar i enviar el formulari de desistiment que es pot trobar clicant aquí.

4. Anul·lació de la matrícula

Si hi ha una causa degudament justificada per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d’altres, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic. El termini per presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula és de set dies naturals abans de l’inici del curs matriculat. La sol·licitud d’anul·lació serà resolta per la Direcció de l’IL3-UB.

5. Anul·lació de cursos i canvis en el programa

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació:

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir algun dels ponents si, per raons justificades, no hi pogués assistir.