La nostra metodologia

Personalitzem cada projecte tenint en compte les necessitats i el context de cada institució, zona geogràfica o col·lectiu professional.

Personalitzem cada projecte tenint en compte les necessitats i el context de cada institució, zona geogràfica o col·lectiu professional, gràcies al nostre coneixement en disseny pedagògic, l’experiència en la implementació de models formatius i el know-how dels nostres experts.

Com ho fem?

 • Detecció de necessitats

  Escoltem les necessitats específiques i ajudem a aconseguir els objectius cada país o organització.

 • Disseny

  Dissenyem una solució formativa adaptada a les especificitats de l’organització i als objectius estratègics. Oferim solucions presencials, online o mixtes, aportant els espais de la universitat per a la seva impartició o treballant directament a l’organització.

 • Implementació

  Implementem la solució aplicant mesures de control i un seguiment continu tant de la producció de continguts i metodologies aplicades, com de la docència a l’aula i la resposta dels participants i de la mateixa organització.

 • Certificació

  Atorguem un certificat o titulació avalats per la Universitat de Barcelona que suposa un gran reconeixement social i curricular.

Quins avantatges té la nostra metodologia?

 • Escalabilitat

  Dissenyem solucions que puguin ser escalables a grans comunitats i amb una gran implementació en el territori.

 • Co-disseny

  Oferim una alta adaptació a la realitat de l’organització, entenem l’estratègia i ens alineem amb els seus objectius, cultura i model organitzatiu.

 • Acompanyament integral

  Acompanyem les organitzacions al llarg de totes les fases del projecte, redefinint-ne l’abast en funció de la seva evolució i resultats amb l’objectiu de donar autonomia en fases futures.

 • Itineraris personalitzats

  Adaptem la formació al desenvolupament de cada persona o col·lectiu de l’organització en funció de les seves necessitats i objectius.

 • Disseny per competències

  Convertim les competències que s’esperen dels professionals en objectius d’aprenentatge. Contribuïm, a través de la formació, a generar l’avantatge competitiu que persegueix l’organització.

 • Metodologies innovadores

  Utilitzem metodologies innovadores per potenciar els processos d’aprenentatge i millora de competències, i les combinem amb models més tradicionals de solvència contrastada.

 • Cultura digital

  Posem la tecnologia al servei de l’aprenentatge, creant entorns digitals personalitzats segons les necessitats del projecte.

 • Aprenentatge experiencial

  Desenvolupem marcs per tal que les persones aprenguin de la seva pròpia experiència a través de simulacions i situacions reals, assegurant així la transferència de coneixement al lloc de treball.

 • Flexibilitat

  Oferim diverses modalitats de formació com in company, presencial, online i mixta, amb la finalitat d’adaptar-nos tan bé com sigui possible al dia a dia de la teva organització.

Qui són els nostres experts?

Comptem amb més de 3.000 experts amb un alt grau d’especialització en sectors com l’educatiu, bancari, automoció, energia, industrial, logístic, retail, salut i farmàcia, assegurances, tecnològic i turisme. Professionals amb una gran experiència en projectes internacionals especialment a l’Amèrica llatina i a la Unió Europea.