Comitè de direcció

Guillem Íñiguez
Director general

Anna Sabadell
Gerent

Paco Pérez
Director acadèmic

Oscar Cereijido
Director de negoci

Martín Madueño
Director de TIC

Gemma Mas
Directora d’innovació, qualitat, disseny i producció

Pilar Ojeda
Responsable de recursos humans