Propòsit de l'IL3-UB

El nostre propòsit és acompanyar i assessorar les persones i les organitzacions en la seva formació i desenvolupament personal i professional al llarg de la seva vida.

El nostre propòsit és acompanyar i assessorar les persones i les organitzacions en la seva formació i desenvolupament personal i professional al llarg de la seva vida en tots els àmbits presents a la Universitat de Barcelona, sigui quin sigui el seu nivell de coneixement inicial i les seves aspiracions.

La Fundació Institut de Formació Contínua IL3-UB aspira a acompanyar les persones i, per extensió, les organitzacions on treballin, i a ajudar-les a convertir-se en professionals lliures, honestos, crítics, sensibles i responsables amb el seu entorn, capaços de desenvolupar-se autònomament en un context de canvis i fluctuacions contínues.

I que la societat els reconegui tres competències fonamentals.

Competències fonamentals

 • RECERCA DE SOLUCIONS I PRESA DE DECISIONS

  Buscar activament solucions i saber escollir entre les diverses opcions, valorant les alternatives possibles, els seus efectes i els seus riscos. Actuar en conseqüència, assumint la responsabilitat de la decisió presa.
 • ESPERIT EMPRENEDOR:

  Disposar de la iniciativa, la proactivitat i la constància necessàries per impulsar projectes innovadors o de canvi que aportin valor en l’àmbit personal, organitzatiu o social; amb responsabilitat i enfocats a l’acció i els resultats.
 • COMPETÈNCIA DIGITAL:

  Fer un ús creatiu, crític i responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació per arribar als objectius relacionats amb l’àmbit professional i formatiu, el context social i la identitat digital.

Els nostres valors

La Fundació, com a membre del Grup UB, també subscriu els valors de la Universitat de Barcelona de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat.

Els nostres valors són/Són quatre pilars que estan presents en tot el que fem:

 • TRANSPARÈNCIA en les dades, processos i comunicacions
 • COMPROMÍS amb la societat, alumnes i organitzacions que confien en la nostra activitat formativa i en els nostres serveis
 • QUALITAT de servei, buscant la satisfacció i el compliment de les necessitats i expectatives dels nostres clients
 • MILLORA CONTÍNUA impulsada per totes les persones que formen part de l’organització

La nostra visió estràtegica

La nostra visió estratègica és/És ser una institució de referència al mercat nacional i internacional en la formació multisectorial i en línia, sempre amb la vocació de donar continuïtat i complementar l’oferta acadèmica de la Universitat de Barcelona.