Patronat

El patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació.

El patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació.

La Fundació per acord unànime del Patronat, de data 14 de desembre  de 2012, va donar compliment a l'obligació d'adaptar els Estatuts de la Fundació a allò acordat en la Llei 4/2008, de 24 d'abril del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a lesPersones Jurídiques.

Actualment  la composició del Patronat Fundació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona és :

 • Dr. Joan Guardia Olmos

  President

  Rector de la UB

 • Sr. Joan Corominas Guerin

  Vicepresident primer

  President del Consell Social de la UB

 • Vicepresident segon

 • Dra. Marina Solé Catalá

  Secretària

  Secretària General de la UB

 • Sr. Miquel Amorós March

  Vicesecretari no patró

  Secretari del Consell Social de la UB

 • Patrons nats

  Sra. Glòria Matalí Costa
  Gerent de la UB
   
  Dra. Pilar Delgado Hito
  Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat

   

 • Patrons designats pel Consell Social

  Sr. Francesc Boada Pallerès
  Vocal del Consell Social
   
  Sra. Núria Aymerich Rocabert
  Vocal del Consell Social

 • Patrons designats pel Consell de Govern de la Universitat

  Dr. Jesús Velaza Frías
  Degà de la Facultat de Filologia

  Dr. Xavier Triadó Ivern
  Director de l’Institut de Desenvolupament Professional de la UB

 • Patró designat pel rector entre els degans

  Dr. Ramon Alemany Leira
  Degà de la Facultat d’ Economia

 • Patró designats pel rector en representació de l’Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona

  Dra. Maria Cristina Sanz López

 • Patró designats pel rector

  Dr. Antonio de Pàdua Garcia Trilla

  Sra. Olga Lanau Rami