CaixaBank

Impulsar els valors i el know-how corporatiu.

CaixaBank

CaixaBank és el grup financer líder del mercat espanyol. Compta amb 14 milions de clients, al voltant de 5.500 oficines, uns actius totals de més de 355.000 milions d'euros i una quota de penetració en el mercat de particulars que supera el 28%.

Pla Estratègic 2015-2018 de CaixaBank

A inicis de 2015, CaixaBank va presentar el seu Pla Estratègic 2015-2018 el principal objectiu del qual és aconseguir el lideratge en qualitat

 • El repte empresarial

  A inicis de 2015, CaixaBank va presentar el seu Pla Estratègic 2015-2018 el principal objectiu del qual és “aconseguir el lideratge en qualitat, confiança i reputació amb el focus d'atenció posat al client” i en el qual situava l'equip humà com a element estratègic del seu creixement. En aquest pla, la figura del formador intern està cridada a tenir un paper crucial:

  • El mercat financer local s'ha convertit en una plaça altament competitiva, amb clients cada vegada més informats i cauts la qual cosa demandava perfeccionar les habilitats i el coneixement dels professionals del banc, i per tant, dels formadors que estaven en contacte amb ells.
    
  • L'evolució tecnològica a la que està sotmesa el mercat provoca, a més, un canvi profund dels hàbits de consum. El formador intern havia de ser clau en la detecció de noves tendències i fenòmens que afecten al consumidor. 
 • Desafiaments

  Amb un nivell de compromís i dedicació inqüestionables, a més d'un profund coneixement de la institució i la seva oferta, el banc volia impulsar més eficiència de la tasca del l'equip de formadors interns.

  • Malgrat tenir nombroses eines digitals a la seva disposició, l'equip de formadors interns no estava traient el màxim partit a la tecnologia per dissenyar accions formatives més atractives. La bretxa digital amenaçava amb restar efectivitat a les seves accions.
    
  • L'equip de formadors interns comptava, a més, amb un nivell dispar d'especialització digital, estava territorialment dispers, era heterogeni pel que fa a perfils o edat, i la seva inquietud per explorar noves tendències i fenòmens lligats a la nova economia del coneixement es trobava en un punt inicial.
 • Diagnòstic i proposta de valor

  Amb l'objectiu de fer més efectiva l'aproximació als seus companys, CaixaBank i l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, ​​van dissenyar un “Programa d'Habilitats Digitals” en modalitat en línia adreçat a l'equip de 1.500 formadors interns.

  • El programa es va estructurar com un itinerari de tallers eminentment pràctics capaços de proporcionar als formadors un marc de reflexió sobre les seves metodologies didàctiques i l'impacte que té la irrupció dels recursos TIC en el seu treball i en els seus mercats.
    
  • Els tallers es van dissenyar per promoure una comprensió més elevada dels coneixements; la correcta aplicació; l'anàlisi, síntesi i discussió d’aquests, i la col·laboració i experimentació entorn a l'aprenentatge adquirit.
    
  • Es tracta d'un programa tutoritzat, que acompanya els formadors per millorar l'efectivitat treball i que els obre la ment en relació a les noves tendències digitals i cap a on avança el món.
 • Impacte i resultats

  • A més d'un alt nivell de compromís i profund coneixement dels processos, productes i serveis de CaixaBank, avui els formadors interns compten amb noves competències digitals per aproximar-se de manera més efectiva als seus companys, i el que és més important, despertar en ells la inquietud d'estar al dia d'un mercat que canvia cada vegada més ràpid.
    
  • Juntament amb reduir la bretxa digital dels treballadors del banc, el programa ha estat decisiu en l'impuls de la iniciativa dels seus professionals, els que proactivament fan noves propostes de component tecnològic per millorar la comercialització dels productes i serveis que té l'entitat.
    
  • Que l'equip de formadors interns estigui alineat amb l'estratègia d'ús intensiu de la tecnologia de CaixaBank està sent clau per garantir un flux de coneixement constant a l'interior de l'organització.