Programes d'alt impacte in-company

Descobreix els programes d’alt impacte in-company, dissenyats per empoderar als equips de la teva organització mitjançant la incorporació de competències emergents i eines pràctiques, que els permetin convertir-se en motor de canvi i transformació dins de la companyia.

Pots sol·licitar una demo gratuïta per comprovar l’aplicabilitat, la personalització i l’eficiència d’aquests programes, fets a mida per a la teva organització.

BONIFICABLE/ ON-LINE/ PRESENCIAL

 

 • Actitud design thinking: Tècniques de creativitat i innovació

  Gràcies a la metodologia de design thinking, aquest programa de formació està enfocat a desenvolupar i potenciar la creativitat dels participants. En travessar un procés d’innovació integral, es trobaran amb diverses situacions i reptes pels quals hauran de trobar solucions i estratègies compartides.
  web_design_thnking.jpg
 • Innovació empresarial

  El programa es focalitza en com crear un ecosistema innovador a les organitzacions, quines plataformes, quines eines d’innovació oberta i quines tècniques es poden adoptar per fomentar l’emprenedoria corporativa. Generaràs el teu propi pla d’innovació facilitant una cultura de l’emprenedoria a la teva organització.
  web-innovacion-empresarial
 • Cocreació i visual thinking

  Aquest programa busca potenciar la capacitat d’innovació a través del pensament visual i el treball col·laboratiu. La proposta consisteix a resoldre un repte organitzatiu de forma col·lectiva. Per dur-ho a terme, els participants hauran de treballar en equip per identificar problemes, definir objectius, simular processos i proposar solucions. D’aquesta manera, desenvoluparan canvis i les alternatives més eficients a partir d’una visió compartida.
  web-cocreacion.jpg
 • Travessa de transformació Agile

  Itineraris per integrar l’agile mindset i guanyar efectivitat amb nous models organitzatius desplegant un nou estil de lideratge. Incorporareu l’agilitat als projectes interns a través de metodologies àgils, procediments, tecnologia i tècniques de treball (SCRUM i Kanban).
  web-transformacion-agile.jpg
 • Itineraris per l’acceleració i l’efectivitat comercial

  Programes personalitzats, dirigits a equips comercials per augmentar la capacitat de la força de vendes i incrementar l’efectivitat de la seva activitat. Realitzarem un diagnòstic estratègic i operatiu de la vostra sistemàtica comercial per treballar amb l’equip sobre les palanques que els ajudaran a guanyar eficiència.
  web-itinerarios.jpg
 • Programa de lideratge i gestió del canvi en entorns VUCA

  És un programa dirigit als mànagers de la teva companyia, amb el fi d’enfortir les seves habilitats de lideratge a través de tècniques i eines pràctiques. L’objectiu és ajudar-los a adaptar-se ràpidament al context en el qual ens trobem, que exigeix liderar equips de treball en remot, sense comprometre els estàndards d’eficiència.
  web-entornos-vuca.jpg
 • Lean manufacturing

  Taller per conèixer l’impacte del lean manufacturing als sistemes productius. Al programa es treballa amb el value stream mapping, una eina potent que us permetrà analitzar i redissenyar el flux de valor dels vostres processos amb el fi d’optimitzar la productivitat i la qualitat. Com fer més amb menys (i de manera diferent).
  web-learn-manufacturing.jpg
 • Visual thinking aplicat al management

  Coneixeràs la potencialitat del pensament visual aplicat a la gestió d’equips i projectes i com el visual management facilita l’anàlisi, la priorització, la presa de decisions i el disseny d’estratègies innovadores. Integraràs eines visuals per gestionar equips i projectes de forma més efectiva.
  web-visual-thinking.jpg

Contacta amb nosaltres

Impulsarem junts el futur de la teva empresa