Osakidetza

Revolució del coneixement per construir la institució del futur.

Osakidetza

Un innovador ecosistema de gestió del coneixement i desenvolupament del talent

Osakidetza - Servei Basc de Salut és l'organisme creat en 1984 encarregat del sistema de prestacions sanitàries públiques en la comunitat autònoma del País Basc. Pertanyen al Sistema Nacional de Salut, creat en 1986 i que va substituir a l'INSALUD.

Noves necessitats sanitàries

Amb una població en evolució constant, a les demandes d'atenció tradicionals s’hi sumen avui noves necessitats sanitàries derivades d’una esperança de vida més alta i l’augment conseqüent de les malalties cròniques.

 • El repte empresarial

  Osakidetza havia de ser capaç de donar suport als seus professionals per continuar oferint el millor servei en aquest nou escenari.

  • Es va decidir superar la dinàmica de formació generalitzada per perfils habitual. Es va plantejar com a objectiu estratègic descobrir el potencial de cada un dels membres de l'equip, aprofundint en els seus coneixements i habilitats per a acompanyar-los de manera individualitzada en el seu desenvolupament personal i professional.
  • Era clau revelar el nivell de coneixements i l'experiència aportada per cada professional, però també era crucial fer una profunda anàlisi d'aquest punt de partida per descobrir el potencial que podia desenvolupar cada persona.
 • Desafiaments

  El projecte forma part d'una ambiciosa iniciativa que té com a objectiu transformar estratègicament a Osakidetza per oferir un millor servei al ciutadà a través del desenvolupament del talent dels seus professionals i el seu major apoderament. Una complexa aposta que cap institució sanitària a Espanya havia dut mai a terme.

  • En un sector caracteritzat per la infinitat de perfils implicats en l'operativa, l'alta rotació dels seus professionals i en el qual la formació contínua formal i informal és constant, el volum de variables que cal analitzar per realitzar un diagnòstic inicial era gairebé infinit.
  • S'havia de canviar la percepció de la utilitat real que tenien les iniciatives de formació entre els professionals de base i els seus caps, sobretot la sensació generalitzada que no sempre es considerava la formació adquirida en el lloc de treball.
 • Diagnòstic i proposta de valor

  Osakidetza va estructurar una innovadora proposta estratègica de gestió i desenvolupament del talent que té com a punt de partida el model d'itineraris formatius. El projecte va comptar des de les seves fases inicials amb la participació activa dels professionals dels diferents centres, un treball col·laboratiu que va significar un veritable canvi en la gestió del talent per a l'organització.

  • De manera paral·lela a la creació del primer itinerari, el de Infermeria, es va realitzar un inventari personalitzat dels coneixements formals i informals que aportava cada professional d'aquest col·lectiu. Un cop sistematitzada aquesta informació, es creuaven les dades de l'aprenentatge "actual" de cada professional amb el proposat en l'itinerari formatiu, configurant així, una ruta de formació totalment personalitzada.
  • Després del disseny del model i de l'itinerari, es va desenvolupar una eina informàtica específica que ha permès fer escalable l'encreuament de la informació al total dels més de 25.800 professionals de la institució.
 • Impacte i resultats

  • La capacitat per oferir a cada professional un pla de desenvolupament a mesura representa un veritable canvi en la gestió de les persones i el seu coneixement. Avui en dia Osakidetza impulsa el talent existent i detecta quines noves capacitats cal desenvolupar avançant-se als nous escenaris als quals haurà de fer front.
  • Per primera vegada s'ha aconseguit posar en valor el coneixement adquirit per cada professional a través del contacte amb els companys i amb els pacients. Aquest canvi de visió ha despertat un nou nivell de compromís en els equips.
  • La iniciativa també ha permès dissenyar noves propostes de gestió per a les unitats operatives. En comptar amb la màxima informació de les capacitats reals de l'equip, s'està aconseguint donar un millor servei al pacient.