Synthon

L’aposta per la formació continua dels seus col·laboradors, la clau de l’èxit

Synthon

Synthon és una empresa farmacèutica internacional dedicada a la investigació científica per al desenvolupament i la producció de medicaments genèrics assequibles i d’alta qualitat. Fundada el 1991, als Països Baixos. Després dels seus primers dos anys va començar un gran procés d’expansió.

Després d’una dècada, va passar de ser una petita companyia amb menys de cent treballadors, a convertir-se en una multinacional amb presència a nou països, i amb autorització per comercialitzar els seus productes per les agències reguladores d’un centenar de nacions, al voltant del món. Aquest creixement exponencial és un lleial retrat del seu compromís i una aposta constant per la innovació, el desenvolupament i la millora continua.

A Espanya, aquesta companyia compta amb instal·lacions de producció i d’I+D de fàrmacs des de fa més de vint anys a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), on dona treball a uns 470 col·laboradors i reuneix un repertori de 85 productes diferents.  

Synthon Hispania es dedica a la investigació i a la producció de farmacèutics genèrics. Això, involucra des de la creació i l’estudi de prototips, el desenvolupament de processos de producció i la validació dels mètodes analítics, fins i tot, activitats de producció comercial, com la fabricació i l’envasament de comprimits i càpsules.

A més, l’empresa compta amb un aval d’institucions reguladores com l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), la FDA dels Estats Units i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres. També compta amb les certificacions ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS 18001.

 • Repte de negoci

  El sector farmacèutic es troba en una etapa d’accelerats i profunds canvis, que introdueixen importants avanços, però també es troba en ambiciosos desafiaments, per les empreses que es proposen destacar dins d’aquest mateix.

  Es tracta d’un mercat que ha travessat un fort increment de la seva competitivitat, producte de l’entrada massiva d’empreses dels països emergents als diversos àmbits de negoci i de les creixents exigències en costos i eficiència productiva. En aquest context ofereix un escenari de múltiples reptes però també de grans oportunitats. Per poder aprofitar-les, és necessari consolidar les estructures empresarials, flexibles i dinàmiques fomentades per lideratges moderns, amb una gran capacitat d’adaptació i vocació innovadora.

 • Desafiament

  El desafiament d’aquesta empresa consisteix a continuar contribuint a la missió de Synthon, desenvolupar, produir i coordinar el subministrament de productes farmacèutics genèrics assequibles i d’alta qualitat. Synthon Hispania vol consolidar-se com a un centre d’excel·lència, destacat per la innovació i l’excel·lència operacional.

  Atenent a aquest objectiu, Directora de Recursos Humans de Synthon, María Córdoba, assegura que: “la combinació d’una activitat innovadora d’I+D i una demostrada capacitat per fabricar i distribuir productes farmacèutics d’alta qualitat, que ens col·loca en una bona posició de cara al futur”.

  A més, destaca, tant l’elevat talent com la motivació dels col·laboradors de l’empresa i els elements clau per complir amb aquestes expectatives. Per aquest motiu, és necessari renovar constantment l’aposta de la companyia per la formació continua, com garantia per reforçar les capacitats dels col·laboradors, que sostenen l’èxit i els estàndards d’excel·lència i qualitat de l’empresa.

 • Proposta de solució

  La formació continua, és fonamental per sostenir el talent i consolidar els lideratges dins d’una empresa que busca mantenir alts nivells d’excel·lència. “Estem convençuts que la continuïtat del nostre èxit, depèn de la qualitat dels nostres col·laboradors/es. Creiem que els nostres líders tenen un nivell competencial molt alt, però volem seguir formant-los perquè puguin créixer en l’àmbit professional i personal”, explica María Córdoba.

  Amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament de l’equip de directors i mànagers de Synthon Hispania, l’Institut de Formació Continua IL3-UB ha desenvolupat un programa personalitzat dirigit i ajustat al seu conjunt directiu.

  Aquest ha consistit en una formació presencial en lideratge coach, amb l’objectiu que els participants poguessin interioritzar les eines a la pràctica diària i augmentar la confiança a si mateixos, al seu rol de líders.  

  Per l’empresa no només és important que els seus càrrecs directius potenciïn les seves competències de lideratge, sinó també que puguin complementar-les amb altres competències fonamentals per tenir cura dels altres i de l’entorn. “Dins la motivació ressaltem la part més humana, la motivació prosocial, és a dir, aquella que va més enllà de cobrir les necessitats pròpies, i se centra en les necessitats de la resta de persones de l’organització, clients, accionistes, proveïdors, la societat i el medi ambient”, explica la Directora de Recursos Humans de Synthon.

  D’aquesta manera, es va procurar treballar en l’autoconeixement i la gestió de les emocions, del conflicte i del canvi en grups. Al mateix temps, potenciar les habilitats comunicatives entre comandaments i equips.

  Les cinc sessions del programa van combinar aportacions teòriques amb pràctiques individuals i grupals, utilitzant una metodologia activa, participativa i experiencial, amb el focus posat als participants com a protagonistes.

 • Impacte i resultats

  La primera edició de la formació en lideratge coach ha estat valorada com una experiència exitosa, que va contribuir a potenciar les competències dels alts comandaments de l’empresa. “Els va permetre ser més conscients del seu rol, dins la companyia, i els ha dotat d’eines vàlides per utilitzar al seu dia a dia”, destaca María Córdoba, Directora de Recursos Humans de Synthon.

  Pel que fa al feedback dels participants, han apreciat especialment l’aplicabilitat pràctica dels coneixements adquirits. És a dir, el fet que la formació no estigués centrada en conceptes abstractes i generals, sinó al desenvolupament d’eines que poguessin ser utilitzades de forma quotidiana. Així mateix, han destacat la flexibilitat dels continguts, que es van adaptar en funció de les inquietuds i necessitats que sorgien durant les sessions.

  Finalment, aquesta experiència ha reafirmat el gran potencial de l’aliança entre l’IL3-UB i Synthon Hispania per al desenvolupament del seu capital humà. En aquest sentit, el 2020 l’empresa tornarà a apostar per dur endavant una formació de lideratge de la mà de l’IL3-UB, aquest cop dirigit i adaptat als seus comandaments intermedis.

  “La nostra experiència assegura de sobres el seu valor, ja que s’ha complit amb les nostres expectatives. Seguirem confiant en ells de cara al futur”, assegura la Directora de Recursos Humans de Synthon.