Zurich

Impulsar les competències de lideratge en els directius del futur.

Grup Zurich

El Grup Zurich està present en més de 170 països. A Espanya és una de les companyies asseguradores líders del sector i compta amb més de 2.000 empleats, 1.200 agents exclusius, al voltant de 2.500 corredors i 2.000 punts de venda per donar servei als 2,4 milions de clients que tenen contractades 3 milions de pòlisses.

Mercat altament competitiu


El sector assegurador és un mercat altament competitiu. De la capacitat dels seus directius depèn molt el creixement de la companyia.

 • El repte empresarial

  En un mercat altament competitiu com el sector assegurador, garantir el creixement de la companyia depèn de la capacitat dels seus directius actuals i futurs per prendre les millors decisions.

  • A més d'habilitats en management, els professionals al capdavant de Zurich havien de comptar amb profunds coneixements del sector i interioritzar al màxim la cultura corporativa per assegurar i mantenir la posició de líder de la companyia avui i a llarg termini.
    
  • Es buscava aconseguir més eficiència en els processos interns per millorar la resposta al mercat.
 • Desafiaments

  Zurich necessitava trobar el plus de motivació que impulsa els directius a ser partícips d'un nou procés de millora que els demanava una important càrrega de treball.

  • El mercat assegurador és molt específic, amb constants fluctuacions, així que qualsevol tipus d'acció que vulgui incidir en la millora del rendiment dels professionals havia de ser altament especialitzada i amb un time-to-market ràpid.
    
  • Es volia apostar per un desenvolupament professional innovador que aportés beneficis a l'empresa però que també fos vist pel professional com una oportunitat única de creixement.
 • Diagnòstic i proposta de valor

  Insurance Leaders of the Future” és el programa d'alta capacitació directiva dissenyat per Zurich, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i el grup de recerca RiskCenter de la UB, per guiar els comandaments intermedis de la companyia perquè assoleixin l'excel·lència en la seva gestió considerant les especificitats del mercat assegurador.

  • El programa ajuda el professional en els seus processos de presa de decisions actuals perquè pugui respondre a les demandes i canvis del mercat, i assegura la seva preparació per garantir un òptim relleu directiu en el futur de la companyia.
    
  • És una solució especialment configurada per a les necessitats de capacitació dels directius de Zurich que compta amb la sòlida base de coneixements del sector assegurador de la xarxa d'experts de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i contempla un fort component pràctic a través de l'aplicació dels coneixements.
 • Impacte i resultats

  • El programa ha fet aflorar tot el coneixement existent en la companyia: un 80% dels continguts són generats de manera interna.
    
  • S'estan impulsant valuoses dinàmiques de treball a l'interior de Zurich: s'ha millorat la comunicació interdepartamental, hi ha més col·laboració entre equips i les decisions es prenen de manera més fluida ja que els directors entenen com és el procés intern que es produeix al voltant d’elles.
    
  • Els professionals participants, que obtenen el títol d’“Insurance Leaders of the future Expert” avalat per la UB, ja estan impulsant iniciatives de millora de la competitivitat de la companyia: tres dels projectes finals del programa han arribat al Comitè de Direcció i s'està avaluant com implementar-ne dos.