Cocreació a través del Visual Thinking

Programa que busca potenciar la capacitat d'innovació a través del pensament visual i el treball col·laboratiu. Per a això, mitjançant un desafiament col·lectiu, els participants hauran de treballar en equip per identificar problemes, definir objectius, simular processos i proposar solucions.

PRESENTACIÓ

La pandèmia va posar de manifest més clar que mai que vivim en un entorn VUCA (volàtil, incert, complex i ambigu, de les seves sigles en anglès).

És un entorn caòtic, però ple d’oportunitats que només podran aprofitar les organitzacions que siguin capaces de preveure-ho i adaptar-s'hi. Les organitzacions necessiten preparar-se per enfrontar-se a aquests nous reptes i per això és clau aprofitar tot el talent i la intel·ligència col·lectiva.

La cocreació és una metodologia clau per a la innovació, per comprendre l’entorn, entendre els reptes que les organitzacions tenen per davant i generar solucions que aportin valor als clients i impactin de forma positiva a la societat. És una metodologia àgil que minimitza la incertesa.

És el moment que les organitzacions siguin capaces de veure més enllà, de visualitzar el que vindrà i de preparar-se, no només per sobreviure, sinó per assolir ser dels primers. Per això, és essencial potenciar la col·laboració, la intel·ligència col·lectiva (personal i clients), el fet de veure les coses des d’altres perspectives (think out the box) i el fet de ser capaços de crear entre tots estratègies i accions per assolir la visió desitjada. En això es basa la cocreació.

OBJECTIUS

 • Potenciar l’equip humà a través del treball col·laboratiu i de la cocreació.
 • Implicar a tots els seus membres en l’anàlisi i detecció de fortaleses, riscos i àrees de millora com a equip i organització.
 • Cocrear una visió compartida i definir les accions per aconseguir-la.
 • Aprendre i fer seves les eines i dinàmiques del Visual Thinking per treballar en equip.
 • Desenvolupar el compromís individual i sentiment de pertinença a l’equip i a l’organització.

VALORS DISTINTIUS

 • El Visual Thinking fomenta la participació i la conversa als equips de treball i facilita arribar a conclusions i a acords d’una manera molt ràpida i amb consens.
 • El treball col·laboratiu d’un equip, a través de dinàmiques en les quals tots els membres s’involucren en el procés, permet crear una visió compartida i definir les accions per aconseguir-la.
 • És intrínsecament divertit, facilita la participació i interacció de tothom creant experiències memorables i poderoses i genera un impacte més profund en les persones.

METODOLOGIA

La cocreació és la creativitat que implica a més d’una persona, en què el resultat final és fruit del treball col·laboratiu d’un equip, a través de dinàmiques en les quals tots els membres s’involucren en el procés, més enllà d’una mera successió d’activitats.

El workshop es desenvolupa a través d’un Design Challenge, és a dir, algun petit repte de companyia, una oportunitat de millora, que pot ser transversal o específic i es treballarà sobre aquest amb les diverses tècniques de cocreació.

A cada sessió online es treballarà de forma visual fent servir la metodologia Visual Thinking d’acord amb diverses activitats que es desenvolupen sobre un entorn col·laboratiu, mitjançant documents de treball compartits i pautats.

  ACREDITACIÓ

  Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior i equivalent a 1 crèdit ECTS.

  DIRIGIT A

  Empresaris, Directius de l’Àrea Comercial i Exportacions i altres perfils professionals relacionats amb la venda o la gestió de clients.

  SOL·LICITA INFORMACIÓ

  • ACREDITACIÓ, MODALITAT I IDIOMA

   • Acreditació: Curs d'especialització
   • Modalitat: Online
   • Idioma: Castellà
  • HORES BONIFICABLES I CRÈDITS ECTS

   • Hores bonificables: 12 h
   • Crèdits ECTS: 1 ECTS

  PROGRAMA

  El programa es divideix en 4 sessions online en les quals treballarem les temàtiques següents:

  • Coanàlisi

   • Identificar i seleccionar els reptes a treballar
   • Visualitzar la situació desitjada i plasmar-la visualment

  • Codisseny

   • Generar idees per solucionar els reptes
   • Idear l’estratègia per aconseguir la visió desitjada
  • Coavaluació

   • Avaluar i seleccionar una estratègia en un format visual per aconseguir aquesta visió

  • Coimplementació

   • Crear un pla d’acció per implementar l’estratègia
   • Integrar noves formes de fer a la feina diària

  CUADRO DOCENTE

  • Raquel Cabrera
   Raquel Cabrera
   Consultora en Desenvolupament de Negoci, Màrqueting i Vendes. Experta en Emprenedoria, Innovació i Creativitat
   Raquel Cabrera
   Consultora en Desenvolupament de Negoci, Màrqueting i Vendes. Experta en Emprenedoria, Innovació i Creativitat

    

   Formadora i facilitadora en processos d'Innovació (Intrapreneurship). Especialitzada en metodologies creatives: Design Thinking, Cocreació i Visual Thinking.

   Fundadora de Consultoria per a emprenedors i petites empreses i cofundadora de Maters.

  SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ