Microbiota intestinal, alimentación y salud. El papel de los polifenoles

Microbiota intestinal, alimentació i salut. El paper dels polifenols

Microbiota intestinal, alimentació i salut. El paper dels polifenols

Sol·licita informació Matrícula tancada

Dades bàsiques

Català i Castellà
de 16 a 18 hores
Presencial
20
3/7/2023
210 €
2 ECTS
14/7/2023
170 €
IL3 - Universitat de Barcelona
C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018
Barcelona
Tanca

Procés de matriculació

Per iniciar el procés de matrícula hauràs de seguir els passos següents:

1 - Identifica’t

Si ja tens un usuari del nostre Campus Virtual, pots utilitzar les dades d’accés. Si encara no disposes d’un, podràs registrar-t’hi en iniciar el procés de matrícula.

2 - Omple el formulari de matrícula

Indica’ns les teves dades personals per poder tramitar la matrícula.

3 - Introdueix el codi de descompte si formes part d’un col·lectiu amb tarifa reduïda

Trobaràs tots els descomptes disponibles a l’apartat “Preus i descomptes” de la fitxa del curs.

4 - Configura el mètode de pagament i formalitza la teva matrícula

Has de realitzar tots aquests passos abans de l’inici de curs per finalitzar correctament el procés de matrícula.

Continuar matrícula

Presentació

La microbiota intestinal és un element central en el manteniment de la salut de l'intestí i de l'individu. Els canvis en la microbiota intestinal estan implicats en el desenvolupament de malalties inflamatòries intestinals i de patologies d'alta prevalença amb implicacions sistèmiques, com l'obesitat, la síndrome metabòlica, la diabetis o la depressió. Tot això és degut als efectes de la microbiota intestinal sobre el sistema digestiu, així com al seu efecte sobre el sistema nerviós, endocrí i immunitari.

L'alimentació i diversos components de la nostra dieta tenen efectes molt rellevants sobre la microbiota intestinal; per això, el nostre patró alimentari pot modular l'estat de salut. Actualment, s'està avançant molt en el coneixement dels efectes específics dels components de la dieta sobre la microbiota intestinal.

Els polifenols són una família molt àmplia de compostos presents principalment en els aliments d'origen vegetal que poden modular la microbiota i, per tant, tenir un efecte prebiòtic. Alhora, la microbiota pot metabolitzar els polifenols, de manera que poden tenir un paper crucial sobre les seves activitats biològiques.

El curs té com a objectiu donar una visió completa, clara i actual del paper de la relació entre la microbiota i l'alimentació en el manteniment de la salut i en el desenvolupament d'estratègies per a la prevenció i el tractament de patologies d'alta prevalença, posant un èmfasi especial en el paper dels polifenols.

Programa

1. Concepte de microbioma i microbiota. Fonaments sobre la microbiota intestinal. Taxonomia de la microbiota intestinal, espècies principals. Origen de la microbiota intestinal
2. El paper de la microbiota en el manteniment de la salut intestinal (homeòstasi intestinal). Alteracions principals de la microbiota. Concepte de disbiosi. Moduladors microbians: probiòtic, postbiòtic, prebiòtic i simbiòtic; concepte i exemples
3. Microbiota i salut. Relació entre la microbiota i el sistema digestiu. Relació entre la microbiota i el sistema nerviós, endocrí i immunitari. Patologies principals en què es troba implicada l'alteració de la microbiota
4. Microbiota, estrès oxidatiu i inflamació. Paper de les alteracions de la microbiota en el desenvolupament de patologies intestinals: malalties inflamatòries intestinals i càncer colorectal
5. Paper de les alteracions de la microbiota intestinal en el desenvolupament de patologies d'alta prevalença: obesitat, diabetis de tipus 2, síndrome metabòlica i malalties neuropsiquiàtriques
6. Efecte de l'alimentació sobre la microbiota intestinal. Paper dels principals macronutrients (proteïnes, greixos i hidrats de carboni) i la fibra sobre la microbiota. Efecte de dietes populars sobre la microbiota
7. Efecte dels micronutrients i altres components de la dieta sobre la microbiota. Efecte dels micronutrients sobre la microbiota intestinal. Els additius alimentaris i nutricèutics i la microbiota. Acció prebiòtica de components de la dieta
8. Polifenols. Microbiota i polifenols. Efecte de la microbiota sobre el metabolisme dels polifenols. Paper de la microbiota en l'acció biològica dels polifenols. Exemples pràctics
9. Efecte prebiòtic dels polifenols, el seu paper en l'homeòstasi intestinal, principals polifenols implicats. Concepte de duplibiòtic. Polifenols i disbiosi
10. Anàlisi del paper de la microbiota i la salut intestinal en els beneficis de la dieta mediterrània

Professorat

Sara Ramió Pujol, directora tècnica de GoodGut, SLU

María José Rodríguez Lagunas, professora del Departament de Bioquímica i Fisiologia de la Universitat de Barcelona i de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària

Juan José Moreno Aznárez, catedràtic del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona, i investigador adscrit al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa - Fisiologia de l'Obesitat i la Nutrició

Rosa María Lamuela Raventós, catedràtica del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona i investigadora adscrita al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa – Fisiologia de l'Obesitat i la Nutrició

Preus i descomptes

Els preus s’estableixen en funció de les hores dels cursos i el col·lectiu al qual pertany l’estudiant. En el cas dels cursos de 20 hores, els preus varien segons el calendari de matrícula.

 • Cursos de 20 hores (període de preu reduït)
  — Públic general: 190€
  — Col·lectius amb descompte: 170€
   
 • Cursos de 20 hores
  — Públic general: 210€
  — Col·lectius amb descompte: 190€
   
 • Cursos de 8 hores
  — Públic general: 85€
  — Col·lectius amb descompte: 71€


Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte, el codi corresponent l’hauràs d’introduir degudament en el moment de fer la inscripció. Un cop finalitzat el procés de matrícula, no s’aplicarà cap descompte.

A l’inici del procés de matriculació, el preu del curs es mostra sense descompte fins al moment en el qual l’interessat introdueixi el codi del col·lectiu al qual pertany. Els codis són:

 • Comunitat UB: (MUB90U9B)
  Alumnat
  Personal d’administració i serveis
  Personal docent i investigador
  Membres del Grup UB
  Estudiants i antics estudiants de Gaudir UB, Els Juliols UB, Escola d’Idiomes Moderns, Universitat de l’Experiència i Estudis Hispànics
  Socis del col·lectiu Alumni UB
  Alumnes preinscrits a la Universitat de l’Experiència
 • Comunitat IL3-UB: (MUB90U9B) (alumnes, treballadors, docents).
 • Subscriptors del diari ARA (SDARAU9B)
 • Socis del TresC, Comunitat de Cultura (TR3SC9UB)
 • Membres del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CMB56U9B)
 • Persones amb discapacitat acreditada (GJ22231DIS)
 • Família nombrosa (GJ22232FAM)
 • Víctimes de terrorisme (GJ22233VIT)
 • Víctimes de violència de gènere i fills dels afectats (GJ22234VIV)

* L'aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per a poder beneficiar-se de qualsevol descompte, ofert per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, s'haurà d'acreditar degudament que ets beneficiari abans de l'inici del curs. Una vegada iniciat el curs, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) no aplicarà cap descompte. En cas d'impagament el descompte deixarà de ser vigent i l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona reclamarà el 100% de l'import oficial sense descomptes.