Ajuntament de Barcelona | Districte Eixample

Més compromís i participació a través de l'empoderament digital

Ajuntament de Barcelona | Districte Eixample

Espais de la Gent Gran al Districte de l'Eixample de Barcelona

Com la resta de la societat, la gent gran de la Barcelona dels nostres dies ha viscut una profunda transformació. Amb una major esperança de vida, un millor accés a la salut i amb una trajectòria personal i professional més plena, la major part dels ciutadans grans, es troben després dels 60 anys o una vegada arribada la seva jubilació, amb desafiaments totalment diferents dels que afrontava la població gran d’anys enrere.

L'Eixample de Barcelona

Amb més de 264.000 habitants, l'Eixample és el districte de Barcelona amb un major nombre d'habitants de la ciutat, concentra el 16,4% de la seva població, i a més, el seu índex d'envelliment és el més alt de Barcelona, amb una esperança de vida i índexs de solitud de la gent gran per sobre els valors de ciutat.

 • El repte social

  Coneixedors d’aquesta realitat, el districte disposa de set Espais i Casals de la Gent Gran que donen servei a més de 7.000 persones. Un lloc pensat com a espai de relació i intercanvi obert a les iniciatives ciutadanes. Una oportunitat que el districte posa a disposició de la Gent Gran per formar-se i informar-se, participar i ser solidari amb els altres.
   
  Els Casals i Espais de la Gent gran, són equipaments que han hagut de transformar-se per donar resposta als nous desafiaments de les persones grans i que tenen per objecte la promoció de l’envelliment actiu, impulsant la participació i la implicació de les persones grans en l’acció que s’hi desenvolupa, des del voluntariat i la cooperació. Són equipaments creats per oferir Espais vitals i oberts a la ciutat.
   
  Els Espais i Casals de l’Eixample, funcionen amb un model basat en la participació activa de les persones grans, que intervenen des de l’inici en el disseny, la gestió i el desenvolupament de gairebé totes les activitats que s’hi realitzen. 

 • Desafiaments

  Des del Districte de l’Eixample es va veure la necessitat de donar suport a la gent gran voluntària dels Espais, dotant-los d’eines que facilitessin la seva participació en les activitats, i encara molt més enllà, que els convertissin en motors de motivació per a la resta de persones usuàries.

  En una primera fase es va treballar el conscienciar als usuaris en la importància d’autogestionar l’Espai. Es va enfortir el circuit de persones voluntàries de l’equipament per garantir una major participació, i, es van dissenyar jornades de formació on s’oferien als voluntaris eines per a la gestió.

  Després de cinc anys amb aquesta dinàmica en marxa, es va evidenciar que el model de formació presencial implicava per a les persones voluntàries un sobreesforç a la tasca que ja realitzaven a l’Espai. Des d’aquest punt de vista es feia necessari buscar un Espai de formació alternatiu, un nou element motivador. La resposta va ser la creació d’una Comunitat Virtual capaç d’oferir noves oportunitats pel creixement personal i com a voluntari de la gent gran implicada a cada Espai.

  En una feina conjunta amb l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona, IL3-UB, la Direcció de Serveis a les Persones del Districte de l’Eixample va analitzar quin seria el format més adient d’aquesta Comunitat per donar suport a la tasca diària dels voluntaris. 

 • Diagnòstic i proposta de valor

  Es va detectar que moltes de les bones pràctiques que duien a terme en un Espai, podien servir d’inspiració per als altres equipaments Calia impulsar més i millor el treball en xarxa entre els Espais i Casals amb l’objectiu intercanviar experiències i aprendre de les bones pràctiques.
   
  Així mateix, era imprescindible oferir als voluntaris noves eines per a la seva capacitació que fossin adaptables a la seva realitat. S’havia de pensar en una proposta que els plantegés un repte atractiu i uns beneficis directes a la seva tasca.  

 • Impacte i resultats

  DEFINICIÓ DEL PERFIL COMPETENCIAL DEL VOLUNTARI


  A través d’un exercicil’autoanàlisi per part dels mateixos voluntaris es van identificar les competències més útils per a la seva tasca diària, i quines d’elles havien de ser reforçades a escala personal.
   
  A través de sessions de treball grupal, coordinades des del Districte amb participació de les dinamitzadores i el suport pedagògic de l’IL3-UB, els voluntaris van prioritzar les competències en quatre àmbits principals: competències tècniques (per exemple: comunicació escrita i verbal, organització i planificació...); competències relacionals (empatia, escolta activa...); aquelles en sintonia amb les característiques pròpies de l’Espai (orientació a l’usuari, compromís amb els valors i cultura de l’entitat...), i altres útils per impulsar la formació de formadors per aconseguir transmetre coneixements (capacitat didàctica, creativitat...).
   
  Amb aquesta fotografia del perfil competencial dels voluntaris, feta pels mateixos voluntaris, i guiat per una eina d’autodiagnòstic competencial creada en el marc del projecte, cada voluntari va identificar en quines competències es sentia capacitat, i quines altres necessitava desenvolupar i consolidar. A partir d’aquesta feina es van dissenyar diferents accions de formació competencial.

  COMUNITAT DE VOLUNTARIS

  La Comunitat Virtual neix per oferir un espai permanent de trobada i intercanvi de coneixements als voluntaris en sintonia amb l’empoderament, la iniciativa i l’autonomia d’actuació que s’havia treballat de manera presencial.
   
  La Comunitat va estar dissenyada per l’equip de Serveis a les Persones del Districte de l’Eixample amb l’IL3-UB amb la col·laboració i la validació de l’usuari final. Va ser la primera proposta d’aquest tipus a la xarxa d’equipaments per a la gent gran de la ciutat de Barcelona, i tot i que en un inici va representar un desafiament pels seus usuaris –molts d’ells no familiaritzats amb les noves tecnologies– es va convertir en una proposta que els va permetre apropar-se als llenguatges actuals de comunicació digital.
   
  Entre els seus objectius primordials està l’engegar la col·laboració entre Espais, facilitar la difusió de les activitats dissenyades per cadascú de les comissions de voluntaris dels Espais, demanar opinions en relació al dia dia de l’equipament, tramitar sol·licituds de millores tècniques a l’Administració o oferir un ‘calaix de sastre’ amb recursos necessaris per al dia a dia dels socis i de l’Espai.
   
  És una plataforma que actua com a punt de trobada entre els voluntaris dels diferents Espais de la xarxa de l’Eixample, i a més, s’ha convertit en un repositori de recursos pel desenvolupament de la seva tasca a la mida de les seves necessitats.

  BANC DE RECURSOS: PÍNDOLES FORMATIVES

  Una de les claus perquè els recursos a disposició dels voluntaris s'utilitzessin i apliquessin a la seva feina diària va ser el seu disseny. Després de les experiències de formació més tradicionals, el que es buscava era un format de formació de consum senzill, amb un alt impacte dels missatges, que fos capaç de despertar l’interès als usuaris per la seva formació competencial.  
   
  Es va treballar en format de píndoles formatives amb propostes innovadores allunyades del format tradicional de formació. Un exemple: amb tècniques de storytelling, es va crear un còmic on es plantejava la necessitat d’una competència específica. Es buscava un element motivador, un còmic que els connectava amb la seva infància en aquest cas, i que tingués un component lúdic capaç de motivar la necessitat d’adquirir noves competències. El còmic s'acompanyava de continguts teòrics en relació a la competència que s'estava treballant, elaborats per experts en la matèria, i després en trobades virtuals via fòrum es treballava en grup les experiències viscudes per cadascú dels voluntaris al voltant de la píndola.

  JORNADES DE FORMACIÓ INNOVADORA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

  Per tancar el cicle de participació i formació dels voluntaris a l’alçada de l’esforç fet per ells, es van dissenyar dues jornades de formació a la Universitat de Barcelona amb metodologies de gamificació i Lego Serious Play per impulsar el procés de reflexió al voltant dels seus projectes als Espais, i a més, les oportunitats que s’obrien gràcies a les competències adquirides i/o consolidades.
   
  Amb una conferència inicial motivadora, que els va permetre descobrir la figura del voluntari en altres àmbits de gestió allunyats dels Espais, però amb desafiaments i reptes de gestió comuns, arrencava una jornada inoblidable a la Universitat pels voluntaris: van tenir l’oportunitat de participar en activitats de formació innovadores on posaven en comú les seves vivències del procés i l’impacte que estava tenint als seus Espais. A més, recollien nous recursos aplicables a la seva activitat diària.
   
  La proposta acabava amb una visita guiada a la Universitat on es va posar de manifest que, gràcies a la seva implicació i vinculació al projecte, ja formaven part de la comunitat universitària de la UB, i el que és més important, havien estat peces claus per l’enfortiment dels Espais i Casals de la Gent Gran del Districte de l’Eixample.