Diputació de Barcelona

Governs locals que responen a les demandes dels ciutadans

Diputació de Barcelona

Amb un pressupost de 690 milions d'euros, la Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic, econòmic i tecnològic a 311 municipis que representen a cinc milions i mig de persones a Catalunya (Espanya). La seva missió és garantir el desenvolupament igualitari del territori a través del suport tècnic i econòmic als governs locals, i que aquests donin resposta a les necessitats de la població.

Capacitat de gestió dels governs locals

L'entorn de crisi va perjudicar la capacitat de gestió dels governs locals i va posar en risc l'equilibri del desenvolupament. Incidir en la competitivitat d'aquests organismes públics a través de la formació era la clau per a no sacrificar el benestar dels ciutadans.

 • El repte empresarial

  • La institució havia de redissenyar i sistematitzar els nombrosos mecanismes de suport i capacitació que tenia a disposició de les entitats associades per tal d'assegurar tant el ple accés als recursos, com una major efectivitat d'aquests.
    
  • Aquest nou enfocament demanava una gestió del canvi a la Diputació amb l'objectiu d'adequar els processos i les funcions dels seus professionals per a que poguessin respondre millor a les noves necessitats del món local. 
 • Desafiaments

  La Diputació proporciona serveis a diferents tipus d'ens públics, cadascun amb la seva estructura particular, que s'ocupen de múltiples assumptes ciutadans: serveis de salut, d'educació, de promoció econòmica, de cultura, de mobilitat, etc.

  • La formació havia d'anar dirigida a més de 40.000 destinataris (entre personal intern i dels ajuntaments) que executen serveis molt diversos i que tenen a la seva disposició una oferta de més de 500 activitats.
    
  • Era necessari superar la fractura digital existent al territori per a poder implementar iniciatives de formació més eficients basades en les noves tecnologies.
 • Diagnòstic i proposta de valor

  Després d'una profunda anàlisi de l'oferta formativa existent i dels perfils als quals anava dirigida, la Diputació de Barcelona i l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona van estructurar un nou mapa de serveis de formació que integrava l'oferta formativa existent amb nous programes i, a més, contemplava la implementació d'un entorn virtual d'aprenentatge per a la gestió de les activitats.

  • El projecte tenia una doble vessant: per una banda, es centrava en l'anàlisi i replantejament de l'ampli portafoli d'iniciatives de capacitació que oferia la Diputació als ens locals i, per l'altra, es centrava també en la gestió d'un canvi cultural a nivell intern per tal d'adaptar els processos i les funcions dels professionals de la institució a la nova proposta de formació.
    
  • Per donar suport a l'evolució cultural de l'organització, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona va impulsar iniciatives de formació entre els professionals de la Diputació per tal d'ajudar-los a incorporar noves dinàmiques de treball en col·laboració, i eines d'innovació pedagògica que poguessin aplicar i transferir de manera generalitzada als ajuntaments.
 • Impacte i resultats

  • Al sistematitzar totes les accions de formació existents, s'ha pogut detectar on hi ha noves necessitats. En cinc anys s'han implementat 50 noves aules virtuals, 50 accions amb pla docent i més de 150 recursos d'autoaprenentatge.
    
  • El Campus Virtual, dotat de mecanismes per a rebre el feedback dels usuaris, ajuda a certificar el nivell pedagògic de la formació: en l'actualitat, la qualitat dels cursos es puntua amb una nota mitjana de 8 sobre 10.
    
  • Gràcies a la transferència de coneixements que s'ha realitzat des de l'equip de consultors de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona envers els professionals de la Diputació, s'han establert processos més eficients tant pel que fa al disseny de noves accions de formació com pel que fa a la transferència de coneixements a les entitats locals destinatàries de les activitats. Després de la finalització del projecte, la institució pública disposa de plena autonomia per a impulsar noves iniciatives de capacitació.