DomusVi

Formar per cuidar millor.

DomusVi

La formació com a eina per cuidar un equip que cuida persones

Domus VI és una marca de referència en el sector assistencial espanyol

Domus Vi és una marca de referència en el sector assistencial espanyol, un àmbit amb un nínxol d'ocupació en constant creixement i en què només Domus Vi Espanya compta amb més de 20.500 professionals, gestionant 162 centres en els quals presta atenció a prop de 25.000 persones, entre residents i hospital de dia, als quals se sumen unitats destinades a l’assistència de la llar (serveis d'ajuda a domicili i teleassistència).

 • El repte empresarial

  La companyia assumeix com a propi un repte que afecta el sector assistencial en el seu conjunt: la necessitat de comptar amb una resposta cada dia més professionalitzada i especialitzada per part dels professionals en l'àmbit de l'assistència a persones dependents, per enfrontar amb les màximes garanties les exigències de la direcció i del dia a dia d'un centre assistencial.

 • Desafiaments

  L'àmplia gamma de factors als quals han de donar resposta els directius d'una residència (la gestió assistencial, de salut, hotelera, gerencial, el lideratge d'equips...) i el fort desgast emocional inherent a l'àmbit d'atenció a persones dependents, requereixen una formació integral, que aporti eines molt diverses que habilitin als professionals del sector per fer front a un dia a dia molt complex.

  • Es fa evident la necessitat d'oferir als càrrecs directius un pla de desenvolupament que els capaciti per fer front a tots els àmbits d'una gestió complexa que engloba des del dia a dia amb els interns, a la relació amb els familiars, la gestió de la plantilla, el lideratge dels diferents grups de treball o els termes legals inherents a l'àmbit.
  • Per Domus Vi és clau donar poder als seus directius per tal de proporcionar tots els recursos i coneixements que els reafirmaran en les seves posicions i els facilitaran dur a terme la seva complexa tasca amb plena satisfacció.
 • Diagnòstic i proposta de valor

  Domus Vi, conscient que disposar de la millor  formació és clau per capacitar als seus professionals i a més fidelitzar-los, ha optat per crear a través de la Fundació Domus Vi la seva pròpia Universitat Corporativa prenent la iniciativa de generar una oferta formativa pròpia que aporti una solució integral a les necessitats dels seus professionals
   
  Per a la definició de la proposta formativa es va partir de les necessitats constatades des de la direcció de Domus Vi, a les quals es va sumar el saber fer de l'Institut de Formació Contínua IL3 Universitat de Barcelona, en una clara aposta de la Fundació per oferir excel·lència i una titulació única al sector.

  • Així la Universitat Domus Vi, la primera universitat corporativa en el sector d'atenció a les persones, va començar el passat curs acadèmic (2016-2017) amb el programa Expert Universitari en Direcció i Gestió de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència dirigit a quadres directius i futurs directors de residència.
  • El programa es va dissenyar a mida de les necessitats de la companyia per dotar els directors i personal en promoció a càrrecs directius de totes les eines i habilitats necessàries per a la gestió de serveis d'atenció a la dependència. La proposta formativa havia de donar resposta a aspectes relacionats amb el lideratge i els models assistencials, però també amb el màrqueting, la gestió de recursos humans, la legislació relativa, etc.
  • La proposta resultant, pròpia i específica de Domus Vi, ha comptat amb la col·laboració de docents interns de la mateixa companyia, professors universitaris i consultors experts en els diferents camps, tots ells amb avalat prestigi i una àmplia trajectòria.
  • Al marge dels continguts curriculars, l'experiència formativa ha servit també per enfortir el networking intern. La vivència compartida en les successives trobades presencials ha reafirmat la relació entre directius, reforçant llaços i constituint una autèntica xarxa de suport, un espai on compartir bones pràctiques i intercanviar idees, consells i coneixements en benefici de tots.
 • Impacte i resultats

  La primera edició d'Expert en Direcció i Gestió de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència s'ha saldat molt positivament.
   
  Al marge de l'ampliació de coneixements que ha revertit en una millora competencial, la formació ha suposat per als seus participants l'oportunitat de deixar enrere un dia a dia exigent per submergir-se en un àmbit formatiu i centrés en el seu desenvolupament professional i millora contínua.
   
  En el seu conjunt el programa ha donat una resposta satisfactòria a unes necessitats de gestió del coneixement i l’impuls del talent intern amb l'objectiu de consolidar una de les claus de la cultura corporativa de Domus Vi: Cuidar les persones que cuiden persones'.
   
  D'aquesta primera iniciativa ha sorgit la possibilitat de dur a terme altres itineraris formatius adreçats a altres perfils professionals de la companyia que ja s'estan duent a terme.
   
  Així mateix es planteja la possibilitat de dotar en un futur a la Universitat Corporativa d'un abast internacional reafirmant l'aposta per l'especialització dels seus professionals que redunda en la qualitat assistencial dels centres Domus Vi i reforça el sentiment corporatiu de l'organització.