Visual Thinking aplicat al Management

Coneixeràs la potencialitat del pensament visual aplicat a la gestió d'equips i projectes i com el visual management facilita l'anàlisi, la priorització, la presa de decisions i el disseny d'estratègies innovadores. Integraràs eines visuals per gestionar equips i projectes de forma més efectiva.

PRESENTACIÓ

El Visual Thinking sorgeix el 1969 gràcies al psicòleg Rudolf Arheim. És una eina de treball que fa servir dibuixos senzills i textos simples o paraules clau per analitzar i representar la realitat. La seva aplicació a diversos processos dintre de les organitzacions és de gran utilitat i impacte.

El Visual Management té molts beneficis: facilita l’anàlisi d’informació, la priorització de criteris, la presa de decisions, el disseny d’estratègies i gestió de l’equip i les tasques. El Visual Management es converteix, doncs, en una eina transversal en totes les àrees del negoci.

En l’àmbit formatiu, enriqueix els processos d’aprenentatge i comunicació, fomenta el rendiment mental i sosté l’atenció a través de processos cognitius diferents: l’atenció, la memòria de treball, contribueix a l’entrenament de la metacognició i proporciona eines per a les persones amb dificultats en alguns processos comunicatius. Per aquests motius, és també una competència molt útil per a formadors interns.

 OBJECTIUS

 • Conèixer les potencialitats del Visual Management com a eina de comunicació i aprenentatge en l’àmbit de les relacions humanes, sigui a través de la docència, l’acompanyament personal i professional o en l’àmbit empresarial.
 • Perdre la por d’expressar-se mitjançant imatges senzilles.
 • Generar Storytelling i metàfores.
 • Dotar el participant de diverses tècniques, eines, plantilles de treball i exemples d’aplicació per fer servir al seu dia a dia.
 • Conèixer eines de gestió visual de projectes que permetin definit un projecte nou, gestionar-ne el seguiment amb l’equip  generar reflexions d’una forma més visual i creativa, fomentant la coordinació i la transparència.

VALORS DISTINTIUS

 • Hi viuràs una autèntica experiència d’aprenentatge a través de metodologies i recursos formatius que abans mai hauràs experimentat.
 • És un curs molt inspirador que et farà replantejar les teves fórmules de treball.
 • Transferència i aplicabilitat immediata dels aprenentatges-continguts en molts àmbits del teu dia a dia, i no només en el terreny professional, sinó també en el personal.

METODOLOGIA

Aquest curs s’imparteix amb metodologies i plataformes d’aprenentatge innovadores.

Les sessions són molt pràctiques, ja que els participants duen a terme un gran nombre d’exercicis per practicar i interioritzar els conceptes explicats, per la qual cosa es requereix disposar de material per practicar el dibuix, que pot ser sobre paper o amb les aplicacions de dibuix que tinguin instal·lades al seu dispositiu.

  ACREDITACIÓ

  Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior i equivalent a 1 crèdit ECTS.

  DIRIGIT A

  En general, qualsevol persona de l’organització que participi i gestioni projectes: CEO i Equips Directius, Equips de Màrqueting, Equips d’IT, Equips de RH, Formadors i Facilitadors, Equips Comercials, Equips d’Experiència de Client, etc.

  SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

  • ACREDITACIÓ, MODALITAT I IDIOMA

   • Acreditació: Curs d'especialització
   • Modalitat: Online
   • Idioma: Castellà
  • HORES BONIFICABLES I CRÈDITS ECTS

   • Hores bonificables: 15h
   • Crèdits ECTS: 1 ECTS

  Programa

  Aquest programa formatiu permet introduir-se al pensament visual, sense necessitat de disposar de coneixements previs en dibuix. Tots som capaços de fer-ho!

  Estructurat en 4 temes, permet al participant dissenyar les seves pròpies produccions en Visual Thinking i conèixer la seva aplicabilitat a la gestió de persones i projectes.

  • Introducció al Visual Thinking i la seva aplicació

   • Elements bàsics del Visual Thinking
   • Persones i expressions
   • Contenidors i capses
   • Connectors, línies i fletxes
   • Vinyetes
   • Efectes
  • Storytelling

   • Textos i Lettering
   • Diccionari visual: símbols
   • Generació de metàfores
   • Estructures de Storytelling
  • Estructures

   • Tipus de flux i estructures generals: matrius, mapes mentals, seqüències...
   • ‘A3 Thinking’
   • Eines per a la presa de decisions: diagrama causal Ishikawa
   • Eines de priorització: MoSCoW, Kano
   • Gestió visual amb ‘Points of you’
  • Eines per al treball amb clients

   • Eines de recerca de mercat i anàlisi de clients: mapa d’empatia, persona, model de negoci, proposta de valor, mapa d’actors, Costumer Journey Map...
   • Eines d’estratègia: matriu Now-How-Wow, cercle d’or, matriu ROAM...
   • Gestió de projectes i iniciatives: Pop Corn flow, Impact Mapping

  CUADRO DOCENTE

  • Noemí Vico
   Noemí Vico
   Experta en desenvolupament de TALENT i TRANSFORMACIÓ a través de l'autodescobriment i l'entrenament d'habilitats personals i professionals
   Noemí Vico
   Experta en desenvolupament de TALENT i TRANSFORMACIÓ a través de l'autodescobriment i l'entrenament d'habilitats personals i professionals
   • Més de 15 anys d’experiència en el món de l’empresa en diverses àrees de negoci i sectors empresarials.
   • Actualment treballa en el desenvolupament de persones i equips acompanyant organitzacions en processos de canvi des d’enfocaments, metodologies i eines diferents com Design Thinking, Agile, Kanban o Managent 3.0, entre d’altres.

  SOL·LICITA INFORMACIÓ