Lean Manufacturing: conceptes i processos d’implantació

Taller per conèixer l'impacte del Lean Manufacturing en els sistemes productius. Es treballa amb el Value Stream Mapping, eina que us permetrà analitzar i redissenyar el flux de valor dels vostres processos amb la finalitat d'optimitzar la productivitat i la qualitat.

PRESENTACIÓ

Lean Manufacturing és un sistema d’organització del treball que se centra a minimitzar les pèrdues en els sistemes de producció per aconseguir maximitzar la productivitat.

El Lean Manufacturing se sosté en 3 pilars: la qualitat total, el pull system i la millora contínua. Implantar una metodologia Lean implica identificar el valor des de la perspectiva del client, mapejar el flux d’activitats, especialment aquelles tasques que no sumen valor, però sí sobrecostos de producció, temps d’espera, baixa qualitat, etc. per passar a definir fluxos de treball que permetin optimitzar processos i enfocar-se en la millora contínua.

Els beneficis en són múltiples: reducció o eliminació de les operacions sense valor afegit, reducció dels temps d’entrega, reducció dels costos de producció, augment de la implicació del personal, augment de la satisfacció dels clients i millora contínua. Tot això es resumeix en la millora del compte de resultats.

OBJECTIUS

L’objectiu general del programa és mostrar la manera de fer més i més amb menys i menys, però de manera diferent. Això es pot aconseguir a partir de la implantació d’eines pròpies de la filosofia Lean.

La formació en el pensament Lean permetrà avançar a les empreses en el camí cap a l’excel·lència en la funció de producció per ser més competitives en un entorn globalitzat, enfocant-se en:

 • Suprimir malbarataments
 • Treballar en “zero defects”
 • Implicar al personal
 • Adaptar-se al client
 • Optimitzar els recursos
 • Pensar a “on time delivery”
 • Utilitzar KPI útils (OEE)

VALORS DISTINTIUS

 • Es treballa sobre 3 reptes organitzatius de la teva empresa: aplicar les 5S en el teu entorn de treball, presentar un Poka-Yoke i una proposta de millora contínua.
 • Es rep assessorament de l’expert en la implantació dels reptes, a tall de sessions de formació-consultoria.
 • L’equip s’entrena en les habilitats del líder Lean.

METODOLOGIA

El programa se centra en les eines de Lean Manufacturing per poder implementar-les immediatament en l’empresa, en concret 5S i VSM (Value Stream Mapping), a més a més d’aportar una visió global de la metodologia Lean Manufacturing.

El programa s’estructura en:

 • 1 primera sessió presencial inspiradora.
 • 1 repte d’aplicació Lean per desenvolupar en la teva companyia.
 • 3 sessions de seguiment per part de l’expert.

Atès que aplicar el Lean Manufacturing implica comprometre a tots els nivells de l’empresa, a partir de la sessió de formació inicial haurà de constituir-se l’equip o equips per a la implantació d’un repte intern.

  ACREDITACIÓ

  En finalitzar el programa rebràs un Certificat d’Extensió Universitària en Lean Manufacturing d’1 crèdit ECTS, expedit per l’Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona.

  DIRIGIT A

  Responsables d’Operacions, de Logística, de Producció, així com caps intermedis de les àrees de Compres, Producció o Magatzems.

  SOL·LICITA INFORMACIÓ

  • ACREDITACIÓ, MODALITAT I IDIOMA

   • Acreditació: Curs d'especialització
   • Modalitat: Online / Presencial
   • Idioma: Castellà / Català
  • HORES BONIFICABLES I CRÈDITS ECTS

   • Hores bonificables: 9 h online/presenciales
   • Crèdits ECTS: 1 ECTS

  PROGRAMA

  • Quins són els principis d’organització i les tècniques per a la implementació de Lean Manufacturing?
  • Com a partir de les eines Lean es pot eliminar o reduir el malbaratament en l’empresa per a millorar el compte de resultats?
  • Com aprofitar al màxim els avantatges de les eines i tècniques de Lean Manufacturing: 5S, Kaizen, gestió visual, etc.?
  • Què és i com s’implanta un procés de millora contínua (Kaizen)? Tot el personal pot generar idees de millora? Cal ser Superman per introduir una millora?
  • Com s’organitza un esdeveniment de millora contínua (Kaizen)?

  CUADRO DOCENTE

  • Manel Rajadell Carreras
   Manel Rajadell Carreras
   Doctor enginyer industrial en l’especialitat d’organització d’Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
   Manel Rajadell Carreras
   Doctor enginyer industrial en l’especialitat d’organització d’Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
   • MBA del Programa d’Administració d’empreses de la UPM (CEPADE).

   Autor de diversos llibres, entre els quals: Lean Manufacturing: Herramientas para producir mejor; Creatividad, emprendimiento y mejora continua i Lean Manufacturing. La evidencia de una necesidad.

  SOL·LICITA INFORMACIÓ