Banc de Sabadell

Garantir resultats i enfortir l'estratègia.

Banc de Sabadell

Banc Sabadell és el quart grup bancari privat espanyol, i opera a Espanya, Llatinoamèrica i Estats Units. Després de les diverses reestructuracions del sistema financer, l'entitat ha triplicat el número de clients, i amb això ha ampliat la seva quota de mercat. Al tancament del primer trimestre del 2014, els actius totals del Grup superaven els 161.000 milions d'euros.

Escenari econòmic incert

L’incert escenari econòmic exigia un enfortiment de l’estratègia empresarial a fi d’assegurar la continuïtat del creixement.

 • El repte empresarial

  • S’havia de lligar la cultura corporativa del banc amb la nova estructura nascuda dels processos de fusió impulsats per les institucions públiques.
    
  • Era necessari difondre i assegurar l’estratègia de la nova organització amb l'objectiu d’alinear la feina dels seus professionals amb els objectius de negoci.
 • Desafiaments

  El ràpid creixement del Grup posava en risc la cohesió de la seva estratègia i, amb això, els futurs resultats.

  • Al 2011 el banc estava format per 9.500 treballadors repartits en una xarxa de 1.200 oficines que atenien a 1,5 milions de clients particulars. Ara, al 2014, compta amb 16.500 treballadors, 2.400 oficines i més de 7 milions de clients.
    
  • S’exigia un sobreesforç important als professionals a fi d’assolir nous nivells de creixement i de compromís amb la institució.
    
  • S’esperava que les noves iniciatives de gestió del coneixement impactessin en un termini massa breu en els resultats del banc.
 • Diagnòstic i proposta de valor

  BBanc Sabadell implementa un programa de ‘Formació per Funció’ amb un itinerari específic, el Programa LAUDE, que ofereix una titulació universitària.

  • La iniciativa permet consolidar la cultura corporativa en la nova organització que apareix després de les absorcions, donar suport a l’estratègia de creixement del banc, i impulsar el compromís amb la institució.
    
  • Es sistematitzen les iniciatives de formació i es prioritza l’adquisició de coneixements específics segons el càrrec.
    
  • La incorporació d’una titulació universitària al pla de gestió del coneixement ajuda a motivar als professionals i permet validar la qualitat de les accions de formació.
 • Impacte i resultats

  Mitjançant el mateix, Banc de Sabadell disposa d'un mecanisme per consolidar la seva estratègia corporativa i resultats concrets de la gestió dels seus professionals

  • Ja s'han titulat 547 professionals en els seus 9 edicions, i un 70% de la xarxa comercial valora la iniciativa positivament i estaria disposat a entrar al programa. Actualment s'està desenvolupant la desena edició amb 152 inscrits.
    
  • En finalitzar el programa, els professionals realitzen un projecte relacionat amb el seu propi lloc de treball, i que ha estat validat pel tutor intern assignat.
    
  • El programa fomenta el compromís amb la institució: permet identificar el potencial dels professionals del banc i oferir-los noves oportunitats de creixement a nivell intern.