Institut de Formació Contínua

Formació i desenvolupament

 
Treballem conjuntament amb les empreses i institucions per emprendre projectes a mida que s’enfoquin clarament en el desenvolupament professional dels seus equips.
 
Les nostres solucions vinculen estretament les necessitats de formació i desenvolupament dels treballadors, amb els objectius estratègics i organitzatius de cada entitat.
 
Per això impulsem:
  • Programes de desenvolupament competencial.
  • Projectes de desenvolupament corporatiu i de negoci.
  • Itineraris de formació personalitzats.
En tots combinem diferents metodologies i estratègies formatives adequadament per potenciar l’aprenentatge, estendre els seus efectes didàctics en el temps i transferir-los al lloc de treball.
 
Confien amb nosaltres...
 
160x104atlantis
Atlantis
Conjuntament amb la Direcció Comercial i la Direcció de Formació de l’entitat asseguradora, s’ha dut a terme la posada en marxa d’un Programa de desenvolupament comercial que incorpora la realització de tallers comercials, l’acompanyament individual i tutoritzat dels
assessors comercials, així com coaching a l’equip directiu de l’estructura comercial, per un lideratge eficient.
 
El projecte es vincula de manera directe amb el pla comercial de l’entitat, amb els objectius establerts, i es retroalimenta amb la informació dels resultats de negoci que es van assolint.
 
160x104creuroja
Creu Roja
S’ha impulsat la realització d’un màster on-line en Direcció d’Entitats Sense Ànim de Lucre que, acreditat per la Universitat de Barcelona, està dirigit a responsables i comandaments intermedis de l’entitat.
 
El programa, més enllà d’incidir en els coneixements i en el desenvolupament de les habilitats i competències corresponents, ha afavorit la interrelació i la comunicació entre aquest equip de professionals, estimulant l’aprenentatge informal a partir de les seves experiències i coneixements.
 
160x104cojebroCojebro
Amb l’objectiu de fidelitzar i desenvolupar el talent d’una de les principals agrupacions de corredories d’assegurances del país, s’ha impulsat un màster semipresencial en Mediació i Gestió de Corredories d’Assegurances.
 
Els continguts formatius, que alhora donen resposta als requisits de la Llei de medicació de la Direcció General d’Assegurances del Ministeri, preveu la realització d’un projecte transversal al llarg del programa, que pretén incidir en la transferència dels aprenentatges al lloc de treball, per a la millora de les pròpies corredories i el propi grup.
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA