Agent d'Igualtat

Afegir a favorits
Certificat Superior Universitari

Agent d'Igualtat

Online
22 setmanes
curso agente igualdad

Dades bàsiques

Crèdits

9 ECTS

Tipus de curs

Curs

Idioma

Castellà

Dates

16/4/2024 - 17/9/2024

Modalitat

Online

Preu

1.090

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

La promulgació de la Llei orgànica d’igualtat 3/2007 ha fomentat a les empreses la implantació de plans d’igualtat d’oportunitats i protocols de prevenció i actuació davant l’assetjament en l’entorn laboral, així com l’impuls cap a la igualtat, així mateix, amb l’aprovació del Reial Decret-llei 6/2016, de l’1 de març, de la presa de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones a la feina i en l’ocupació. Ocorre el mateix amb els RD 901/2020 de la regulació dels plans d’igualtat i el seu Registre, i el RD 902/2020 d’igualtat retributiva entre homes i dones, en els quals s’estableixen noves obligacions per a les organitzacions. Tots els sectors han d’establir mesures per a la igualtat efectiva i prevenció per a la violència de gènere, i tot això requereix persones especialitzades i qualificades per poder portar-ho a terme.

Objectius

 • Identificar on resideixen les bretxes de gènere i de diversitat en l'organització.
 • Aplicar la perspectiva i transversalitat de gènere en totes les àrees i projectes de l'organització.
 • Prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina: protocol i persona de referència.
 • Promocionar els drets i dissenyar mesures per a la igualtat efectiva a les empreses.
 • Conèixer mètodes d'intervenció en els àmbits sanitaris, jurídics, en violència de gènere, dones immigrants i dones en el món rural.
 • Detallar els sistemes de seguiment del pla d'igualtat de gènere i del pla de gestió de la diversitat de l'empresa mitjançant indicadors efectius per avaluar i, si escau, per fer modificacions per a la millora i eficàcia.

Tres raons per escollir-lo

 • És una professió de present i futur. Tant la normativa, com la societat, aboquen cap a la igualtat efectiva i, per aconseguir-ho, és imprescindible disposar d’agents d’igualtat.
 • Hi ha poques persones realment expertes en igualtat, cada cop hi ha obligacions legals més considerables respecte d’aquesta matèria a les empreses, hi falten experts, per la qual cosa són molt demandats per organitzacions, empreses i consultories.
 • Ser agent d’igualtat dintre dels RH de l’empresa, concedeix una projecció més àmplia ja que permet optimitzar recursos encaminats a l’èxit.

Acreditació acadèmica

Certificat Superior Universitari per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 9 crèdits ECTS.

Programa

1. L'agent d'igualtat
1.1 Marc conceptual. Definir l'agent d'igualtat. Escenari actual.
1.2 Classificació i competències, basades en els coneixements, habilitats i aptituds.
1.3 Marc legal. Legislació actual.
1.4 Funcions de l'agent d'igualtat.
1.5 Àmbits d'actuació

2. Gènere. Impacte social i econòmic
2.1 Sexe i gènere. Sexualitat i reproducció.
2.2 Estereotips i rols de gènere. Àmbits. La masculinització i feminització de la feina.
2.3 Agents de socialització. Família. Oci. Escola. Mitjans de comunicació.
2.4 Història del feminisme. Teories. Mites. Evolució històrica i l'impacte en la consecució de la igualtat de gènere.

3. Transversalitat de gènere
3.1 Contextualització
3.2 La igualtat de gènere com a objectiu
3.3 Anàlisi de gènere. Interessos i necessitats. Accions positives.
3.4 Transversalitat. Polítiques específiques i transversals.
3.5 L'ús del llenguatge no sexista
3.6 La perspectiva de gènere en la salut

4. Garantir la igualtat d'oportunitats en l'empresa
4.1 Contextualització. Marc conceptual.
4.2 Segregació ocupacional. Segregació horitzontal i vertical.
4.3 Barreres de gènere. Sostre de vidre.
4.4 Conciliació i corresponsabilitat
4.5 Selecció, contractació i formació del personal
4.6 Retribució. Bretxa salarial.

5. Igualtat i negociació
5.1 Contextualització. Marc conceptual.
5.2 La negociació col·lectiva. Marc legal. La comissió negociadora i la comissió d'igualtat.
5.3 La negociació. Característiques. Elements. Etapes. Tècniques. Interessos i posicions. Errors en la negociació. Punts clau.
5.4 La mediació. Definició. Decàleg.

6. Prevenció i abordatge de l'assetjament
6.1 Contextualització. Marc conceptual. Marc legal. Escenari actual.
6.2 L'assetjament. Mites. Tipus. Conductes. Causes. Grups de risc.
6.3 Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa: protocol.
6.4 La violència de gènere. Diferències entre violència gènere i masclista. Formes de violència. Micromasclismes. Formes de sexisme. Comportaments. Conseqüències.

7. El pla d'igualtat
7.1 Contextualització. Marc conceptual. Marc legal. Escenari actual.
7.2 El pla d'igualtat. Participants. Fases. Anàlisi. Diagnòstic. Pla d'acció. Implementació. Seguiment. Avaluació.
7.3 La igualtat retributiva: registre salarial. Auditoria salarial.
7.4 Eines i recursos per constituir el pla d'igualtat

8. La gestió de la diversitat
8.1 Què és la diversitat? Definició de diversitat. Escenari actual.
8.2 Biaixos inconscients. Prejudicis i estereotips.
8.3 Diversitat i inclusió. Exclusió i discriminació. Integració i inclusió.
8.4 Eines per gestionar la diversitat.

9. Projecte final

Destinataris

 • Integrants de recursos humans d'una empresa que vulguin especialitzar-se en igualtat.
 • Persones que vulguin formar part de la comissió d'igualtat de la seva empresa.
 • Persones que vulguin especialitzar-se en igualtat i diversitat per exercir com a agents d'igualtat pel seu compte o per crear una empresa de consultoria d'igualtat i diversitat.
 • Persones que vulguin treballar en consultories d'igualtat o empreses i organitzacions dedicades a la igualtat i la diversitat.
 • Persones que vulguin conèixer en profunditat què és la igualtat de gènere i la gestió de la diversitat. º 

Professorat

Direcció

Sra. Beatriz Fernández-Tubau

Llicenciada en Dret.

Coordinació

Sra. Marta Maiques Valls

Llicenciada en Magisteri. Diplomada en Disseny i Publicitat.

Professorat

Sra. Marta Maiques Valls

Llicenciada en Magisteri. Diplomada en Disseny i Publicitat.

Sr. Eduard Ramos
Llicenciat en Comerç Electrònic.

Sr. Luis Puig
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses.

CONTACTE

AFAEMME

Adreça:

C/Provença 301, Baixos.
08037. Barcelona

E-mail: m.maiques@afaemme.org
Web: http://www.afaemme.com