Auditor mediambiental

Descobreix com convertir-te en Auditor mediambiental de la mà de l'IL3-UB

Un auditor mediambiental és un professional dedicat a auditar empreses i organitzacions depenent de les normes vigents relacionades amb la gestió ambiental. A més a més, un auditor mediambiental també pot ser de gran ajuda per a les empreses que busquen aconseguir aquesta certificació o per desenvolupar sistemes de gestió mediambiental.

FUNCIONS

Les funcions d’un auditor mediambiental són diferents depenent del tipus d’empresa i del gran desenvolupament i implementació mediambiental que hagi realitzat a la seva organització. Per això, algunes de les seves funcions principals són:

 • Elaborar un pla d’auditoria per avaluar les empreses i ajudar en la seva aplicació.
 • Establir una metodologia de treball amb procediments i temps establerts prèviament en l’auditoria.
 • Analitzar el seguiment i control de les regulacions relacionades amb l’àmbit mediambiental.
 • Avaluar els sistemes de qualitat i control establerts respecte de les regulacions mediambientals pertinents.
 • Examinar documentació interna relativa a la producció i gestió mediambiental.
 • Establir entrevistes amb equips i treballadors interns implicats en els diferents processos mediambientals que s’auditin.
 • Analitzar dades per detectar possibles errors o deficiències en els processos de qualitat mediambiental.
 • Analitzar els resultats obtinguts de l’auditoria.
 • Elaborar un pla estratègic de millores aplicable a l’empresa auditada.
 • Elaborar diferents informes tècnics amb informació d’interès i respecte dels processos mediambientals.
 • Informar el grup directe dels errors mediambientals detectats i les mesures correctives aconsellades.
 • Identificar avantatges i oportunitats de millora.
 • Elaborar un pla d’acció per a les àrees auditades.
 • Garantir que el pla es du a terme amb les mesures correctives establertes.
 • Revisar periòdicament que s’estan realitzant les accions necessàries per aconseguir el certificat de qualitat corresponent.
 • Si l’auditor mediambiental actua com a assessor, haurà de portar a terme una anàlisi preliminar.
 • També serà necessari dissenyar una política mediambiental com a eina.
 • Elaborar un sistema de pautes i gestió mediambiental.  

REQUISITS I HABILITATS

Per poder desenvolupar correctament les funcions d’un auditor mediambiental, és necessari disposar d’una sèrie de requisits i habilitats com:

 • Disposar de formació específica sobre els processos d’auditoria mediambiental.
 • Disposar de coneixements bàsics de big data, excel i data analytics.
 • Disposar d’una base sòlida de coneixements tècnics i científics que permetin realitzar correctament les auditories.
 • És aconsellable disposar de coneixements avançats de bases de dades i d’informàtica.
 • Altament recomanable conèixer detalls de l’entorn jurídic relacionat amb aspectes i matèria mediambiental.
 • Tenir un perfil analític.
 • Saber treballar en equip i de manera coordinada amb altres professionals, sectors i equips.
 • Habilitat comunicativa i d’escolta activa.
 • Capacitat d’anàlisi i d’extracció d’informació de fonts diferents.

SALARI D’UN AUDITOR MEDIAMBIENTAL

El salari d’un auditor mediambiental està en creixement continu en molts països de la Unió Europea degut a l’existència de diverses normes i polítiques actuals per a la protecció del medi ambient. Per això, avui dia el sou mitjà d’un auditor mediambiental a Espanya s’acosta als 25.000€ anuals, però pot arribar als 35.000€ o superar-los si la tendència continua així.

En general, encara que acostuma de dependre de l’experiència i de la categoria professional, la mitjana salarial bruta a Espanya està entre els 22.000 i els 25.000€ anuals.

FORMA’T COM A AUDITOR MEDIAMBIENTAL

Si t’agradaria obtenir els coneixements necessaris per desenvolupar la teva activitat professional com a auditor mediambiental, el nostre Postgrau en Economia Circular i Sostenibilitat és la formació que busques, ja que dota els alumnes d’una visió amplia de l’economia circular i la sostenibilitat dintre de l’àmbit empresarial.