Contract manager

Descobreix com convertir-te en Contract manager de la mà de l'IL3-UB

El contract manager —administrador de contractes— és la persona encarregada de protegir i gestionar els contractes d’una companyia. També haurà de resoldre les possibles incidències originades durant la vida contractual de l’organització.

Funcions

Les funcions d’un contract manager comprenen tot el procés de contractació, des de la fase inicial fins a l’extinció de l’acord. Entre les funcions més destacades del professional hi ha: 

 • Redactar i crear diversos tipus de contractes
 • Analitzar i interpretar diverses clàusules i condicions contractuals
 • Mitjançar entre la companyia, els clients i els empleats
 • Resoldre possibles conflictes a causa del contracte
 • Assessorar a la companyia o l’organització
 • Registrar contractes
 • Documentar i realitzar canvis en els contractes
 • Fer el seguiment i el monitoratge dels compliments dels contractes i la satisfacció del client
 • Maximitzar els beneficis i èxit empresarial
 • Minimitzar i auditar els riscos dels contractes
 • Adequar-se a les característiques de cada empresa, sector o mercat
 • Garantir revisions, aprovacions i conciliació de variacions
 • Orientar a determinats sectors sobre assumptes contractuals
 • Cooperar i coordinar amb altres departaments

Requisits i habilitats

El contract manager és un professional amb una formació completa en diverses àrees relacionades amb l’empresa. Per això, haurà de comptar amb:

 • Formació especialitzada en recursos humans o àrees similars
 • Coneixements complementaris en el sector jurídic, financer, comercial o legal
 • Habilitat comunicativa a nivell horitzontal i vertical
 • Versatilitat en diverses disciplines
 • Independència del rol dins de l’organització

El salari d’un contract manager

El salari d’un contract manager és molt diferent depenent de l’empresa contractant. Per això, depenent del volum de l’organització, el sou d’aquest perfil pot estar entre els 25.000 i els 75.000 euros anuals. 

Forma’t per a ser contract manager

La creixent demanda d’aquest perfil professional fa que sigui el millor moment per formar-se en aquesta matèria. Si et resulta interessant aquest perfil professional, pot ser que t'interessi consultar altres màster i postgraus. Amb l’IL3-UB aconseguiràs defensar els interessos contractuals de qualsevol empresa, garantint la millor orientació i satisfacció.