Digital project manager

Descobreix com convertir-te en Digital project manager de la mà de l'IL3-UB

La gestió de projectes de manera eficient és un dels punts on les empreses posen majors esforços en l’actualitat. Així, el digital project manager —mànager digital de projectes— s’ha convertit en una figura indispensable en un alt percentatge d’organitzacions del nostre país.

Funcions

Les principals funcions que du a terme un digital project manager són:

 • Impulsar i liderar l’estratègia de transformació d’una àrea o projecte
 • Desenvolupar diversos productes digitals com ara ecommerce, e-mail marketing, aplicacions de xarxes socials, aplicacions per mòbils, webs, etc.
 • Establir mètodes agiles de treball per augmentar l’eficàcia i escurçar terminis de creació de projectes
 • Garantir la qualitat dels diversos projectes digitals dissenyats i duts a terme
 • Verificar que els productes i serveis digitals cobreixen les necessitats dels usuaris i clients
 • Gestionar i controlar els pressupostos assignats a cada projecte
 • Identificar i valorar els possibles riscos. Dissenyar el pla de contingència per aquests riscos
 • Elaborar i presentar informes de resultats

Requisits i habilitats

Algunes de les habilitats que faran destacar un digital project manager són:

 • Comptar amb coneixements o experiència en desenvolupament de projectes digitals
 • Tenir coneixements en tècniques de direcció de projectes i estratègies digitals
 • Disposar de capacitat per desenvolupar, implementar i gestionar projectes de manera estructurada i eficaç
 • Comptar amb un gran compromís pel compliment dels terminis i de la qualitat
 • Saber respondre davant d’incidents o moments de crisi
 • Ser hàbit en relació amb la coordinació, creació i direcció d’equips
 • Treballar en equip de manera multidisciplinària amb altres àrees
 • Tenir coneixements avançats sobre processos i eines digitals
 • Disposar de formació en mètodes agile de project management

El salari d’un digital project manager

El salari d’aquest perfil depèn de l’experiència, la companyia i la responsabilitat assignada al càrrec, però, com a referència, el salari mitjà pot estar entre els 25.000 i els 45.000 euros anuals.

Forma’t per a ser digital project manager

El nostre Màster en Project Management en línia és la formació que qualsevol digital project manager necessitat per dur a termes les seves funcions de manera eficaç i àgil. Així, el nostre màster se centra en nou mètodes agile actuals, oferint els alumnes una formació completament multidisciplinària, innovadora i pràctica.