Educador ambiental

Descobreix com convertir-te en Educador ambiental de la mà de l'IL3-UB

L’educador ambiental és el professional encarregat de definir els processos d’aprenentatge sobre la conscienciació del medi ambient, el bon ús dels recursos naturals i la realització d’accions que impactin de manera positiva en el medi que ens envolta.

FUNCIONS

Les funcions d’un educador ambiental poden ser molt àmplies i diverses. En destaquen:

 • Educar i conscienciar sobre el problema ambiental que vivim en l’actualitat.
 • Evidenciar els efectes negatius que té el nostre comportament en el medi ambient.
 • Sensibilitzar sobre la protecció i bon ús dels recursos naturals.
 • Conscienciar sobre la desigualtat que existeix a l’accés d’aquests depenent de la zona geogràfica.
 • Realitzar accions i activitats enfocades en l’educació sobre el medi ambient i la protecció de la Terra.
 • Organitzar i realitzar formacions específiques i amb base teòrica en química, biologia o altres branques relacionades amb el funcionament del planeta.
 • Aconseguir atraure l’atenció dels ciutadans envers la cura ambiental.
 • Transmetre valors al voltant del medi ambient i la seva protecció.
 • Oferir un enfocament multidisciplinari depenent del públic objectiu en cada cas.
 • Potenciar els comportaments que incideixen positivament en el medi ambient i aconseguir-ne la disminució dels negatius.
 • Disseny i execució de campanyes publicitàries i comunicatives per a la conscienciació ecològica.
 • Creació de materials didàctics o de suport.
 • Organització de jornades mediambientals per a públics i tipus d’oients diferents.
 • Estudi i anàlisi de metodologies prèviament utilitzades.
 • Preparació de cursos formatius.

REQUISITS I HABILITATS

És important tenir en compte que les funcions d’un educador ambiental no són només les d’informar, també ha de ser capaç d’educar, formar i orientar en determinats aspectes mediambientals. Per això, és necessari disposar de certs requisits i habilitats com:

 • Independentment de la formació base, el professional ha de comptar amb formació relacionada amb ecologia, medi ambient o sostenibilitat.
 • A més dels mediambientals, ha de disposar de coneixements pedagògics.
 • Intenció d’ensenyar i difondre valors sostenibles.
 • Ser una persona capaç d’organitzar i planificar la seva feina de manera adequada.
 • Ser una persona amb dots comunicatius per poder inculcar coneixements i inspirar diversos tipus d’oients.
 • Tenir responsabilitat cívica i compromís.
 • Capacitat organitzativa i de planificació d’activitats.
 • Facilitat per dinamitzar i atraure l’atenció de diferents tipus d’audiències.
 • Disposar de tècniques, eines i coneixements específics per poder realitzar la seva tasca amb garantia d’èxit. 

SALARI D’UN EDUCADOR AMBIENTAL

A Espanya, el sou mitjà d’un educador ambiental variarà depenent del tipus de contracte, serveis per realitzar i experiència del professional. Tanmateix, la mitjana salarial pot estar al voltant dels 40.000 € anuals.

FORMA’T COM A EDUCADOR AMBIENTAL

Si t’agradaria treballar com a educador ambiental, el nostre Màster en educació i promoció de la salut t’ aportarà els coneixements pedagògics necessaris per poder començar en el sector de l’educació ambiental. A través d’aquest màster obtindràs les eines i coneixements necessaris per dissenyar, executar i analitzar diverses accions i activitats pròpies d’un educador ambiental.