Educador nutricional

Descobreix com convertir-te en Educador nutricional de la mà de l'IL3-UB

L’educació nutricional és clau per generar, modificar i crear conductes i hàbits alimentaris saludables que beneficiïn l’estat de salut de cada individu en particular i de la societat en general.

FUNCIONS

Malgrat que les funcions de l’educador nutricional giren al voltant de la faceta educacional de l’alimentació, és necessari remarcar-ne algunes de les més importants:

 • Atendre persones que tinguin preguntes, dubtes o qüestions sobre com és una alimentació saludable.
 • Desenvolupar funcions educatives relacionades amb la nutrició.
 • Aconseguir que les persones aprenguin i gaudeixin d’una dieta saludable.
 • Ensenyar en què consisteix l’alimentació saludable i els beneficis dels aliments.
 • Fer que els coneixements sobre alimentació i nutrició augmentin i millorin en la societat.
 • Brindar informació sobre alimentació i nutrició a qui la demani o necessiti.
 • Ajudar i facilitar el procés d’aprenentatge sobre nutrició saludable.
 • Exercir els seus coneixements, habilitats i qualitats per estendre el coneixement de l’alimentació saludable.

REQUISITS I HABILITATS

Els educadors nutricionals, a més de disposar de coneixements professionals sobre nutrició i alimentació, necessiten tenir certes habilitats com:

 • Comptar amb formació específica en pedagogia, salut i nutrició
 • Poder reconèixer els factors o casuístiques que intervenen en el procés d’aprenentatge de cada persona.
 • Ser una persona intuïtiva i capaç d’apreciar les característiques i factors que poden influenciar els hàbits alimentaris d’una persona (creences, cultura, coneixement previ...).
 • Tenir una personalitat persuasiva amb la qual aconseguir erradicar mites o conductes errònies.
 • Generar confiança i seguretat en el receptor.
 • Disposar d’amplis coneixements nutricionals per aconseguir definir hàbits nutricionals rics, variats i saludables.
 • Ser una persona amb capacitat d’adaptació als canvis i particularitats de cada persona.
 • Ser una persona capaç de captar l’atenció d’una audiència.
 • Tenir habilitats comunicatives per transmetre continguts.
 • Ser una persona curiosa, confiable, comprensiva i empàtica.
 • Tenir una actitud dinàmica i activa.
 • Disposar d’una capacitat de pensament creatiu i de presa de decisions. 

 SALARI D’UN EDUCADOR NUTRICIONAL

El salari d’un educador nutricional oscil·la entre els 1.500 i els 3.500 euros bruts al mes, depenent de l’experiència, coneixements, treballs per realitzar i lloc de contractació.

FORMA’T COM A EDUCADOR NUTRICIONAL

Si vols convertir-te en un professional de l’educació i de la salut a parts iguals, el nostre Màster en Educació i Promoció de la Salut és la formació que necessites. Assoleix les habilitats, competències i coneixements necessaris per començar a educar entorn del benestar, la salut i la sostenibilitat relatius a la nutrició.