Educador social

Descobreix com convertir-te en Educador social de la mà de l'IL3-UB

Els educadors socials són professionals de l’educació capaços de millorar la realitat sociocultural d’aquelles persones amb dificultats socials o en risc d’exclusió.

Funcions

L’educador social du a terme diverses funcions i ocupacions com:

 • Informar, orientar i assessorar a persones en risc d’exclusió social.
 • Elaborar el seguiment del pla de treball.
 • Analitzar les demandes socials.
 • Dissenyar i planificar plans d’ajuda personalitzats a cada persona.
 • Desenvolupar i gestionar programes comunitaris.
 • Tramitar situacions de dependència.
 • Seguir programes de protecció de víctimes de violències de gènere.
 • Dur a terme intervencions amb menors en conflicte social.
 • Prevenir i notificar maltractament infantil en cas que existeixi.
 • Coordinar i derivar casos a altres professionals o serveis.
 • Estimular la resolució de conflictes.
 • Prevenir situacions d’exclusió social.
 • Promocionar i fomentar activitats d’integració social.
 • Treballar de manera multidisciplinària.
 • Prioritzar objectius segons els recursos disponibles.
 • Coordinar i derivar serveis.
 • Realitzar seguiments i avaluacions de cada persona o grup.
 • Liderar diversos grups o equips de treball.

Requisits i habilitats

Les competències amb les quals ha de comptar un educador social són:

 • Coneixement específic de l’educació social mitjançant l’estudi de formacions superiors específiques.
 • Coneixement i formació en metodologies aplicables.
 • Sensibilitat per intervenir en l’àmbit educatiu.
 • Formació contínua en diagnòstics, plans formatius i pràctiques aplicables.
 • Perfil analític i de gestió de recursos.
 • Coneixement de les TIC.
 • Persona optimista, amable i comunicativa.
 • Dinamisme i creativitat.
 • Capacitat per generar empatia i confiança.
 • Sensibilitat i capacitat de reflexió.

El salari d’un educador social

El salari mitjà d’un educador social a Espanya està en els 18.000 € a l’any.

Forma’t com a educador social

Si t’agradaria començar a formar-te en intervenció social amb l’objectiu de poder treballar com a educador social en un futur, els nostres Programes en Prevenció i Intervenció Social t’aportaran els coneixements necessaris per destacar en una professió tan bonica com aquesta.

També podràs adquirir un enfocament multidisciplinari sobre la violència familiar i conèixer els mètodes de detecció i intervenció per a actuar en cada cas adequadament amb el Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar.