Expert en mediació familiar

Descobreix com convertir-te en Expert en mediació familiar de la mà de l'IL3-UB

L’expert en mediació familiar és un professional encarregat de facilitar la comunicació i fomentar l’entesa entre dues parts implicades amb el fi d’arribar a un acord o solució davant d’un tema o controvèrsia familiar.

FUNCIONS

L’expert en mediació familiar comparteix algunes funcions amb altres especialistes en mediació, però també ha de portar a terme altres tasques específiques de la mediació familiar.

 • El seu objectiu principal és aconseguir que totes dues parts involucrades en una controvèrsia familiar puguin arribar a un enteniment i a un acord.
 • Intervenir en separacions de parelles de fet amb el fi d’ajudar la descendència de la parella.
 • Tractar assumptes relacionats amb adopcions.
 • En cas de separació, realitzar seguiment entre les diferents parts familiars per evitar malentesos.
 • Realitzar seguiment de les relacions dels menors d’edat amb els diversos membres de la família.
 • Elaborar informes detallats sobre la relació dels menors amb els parents familiars.
 • Vigilar les cures que reben els menors d’edat o les persones dependents.
 • Assegurar-se que els fills de la parella implicada reben afecte i assistència.
 • Tractar assumptes i encarregar-se dels processos de qüestions de separació, divorci o nul·litat matrimonial.
 • Promoure el diàleg i l’escolta entre les parts implicades.
 • Elaborar i proporcionar opcions i propostes per aconseguir un acord.
 • Promoure la cerca de solucions beneficioses per a totes les parts implicades.
 • Afavorir el respecte i la igualtat.
 • Intentar generar un ambient de cordialitat i reduir la tensió.
 • Evitar que el procés hagi d’escalar a la via judicial.

REQUISITS I HABILITATS

Quant a les habilitats, coneixements i requisits necessaris per poder dur a terme correctament les funcions d’un expert en mediació familiar, han de:

 • Ser una persona propera, pacient i empàtica.
 • Tenir dots comunicatius i d’escolta activa.
 • Ser assertiu, flexible i observador.
 • Comptar amb formació prèvia en l’àmbit social.
 • Tenir capacitat per entendre i comprendre punts de vista diferents.
 • Habilitat per gestionar tipus de conflictes diferents.
 • Disposar de formació complementària enfocada a la mediació familiar.

SALARI D’UN EXPERT EN MEDIACIÓ FAMILIAR

El salari d’un expert en mediació familiar a Espanya està al voltant dels 19.000 € l’any, arribant a ascendir als 28.000 € anuals quan el professional adquireix més experiència. Depenent del professional i en tractar-se d’un treball privat, les tarifes d’un expert en mediació familiar poden ser ofertes per hores o per servei de mediació.

FORMA’T COM A EXPERT EN MEDIACIÓ FAMILIAR

Si et preguntes com ser expert en mediació familiar, és important saber que la formació és un requisit bàsic amb el qual hauràs de comptar. És necessari adquirir una sèrie de tècniques, coneixements i habilitats per desenvolupar la professió de manera adequada. Per això, a l’IL3-UB oferim el nostre Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un enfocament Interdisciplinari, una formació amb la qual poder assolir les habilitats i les pautes d’intervenció necessàries en casos familiars diferents. 

Si t'agradaria començar a formar-te en mediació familiar, els nostres Programes en Prevenció i Intervenció Social t'aportaran els coneixements necessaris per a destacar en una professió tan bonica com aquesta. ‌