Infermera del treball

Descobreix com convertir-te en Infermera del treball de la mà de l'IL3-UB

La infermeria del treball, coneguda també com a infermeria de salut ocupacional, és una especialitat sanitària que proporciona i ofereix programes i serveis de salut i seguretat a la feina als empleats. Una infermera del treball és l’encarregada de vetllar per la salut dels empleats d’una empresa de manera integral. És per això que ha de tenir una sèrie de coneixements específics en aquest camp.

FUNCIONS

Encara que hi ha qui pensa que la infermeria del treball és només fer reconeixements mèdics a empreses, la tasca i les funcions d'una infermera del treball van molt més enllà:

 • S'encarrega de vetllar per la salut dels treballadors des d'una perspectiva integral.
 • Aplica cures professionals especialitzades per promoure la salut dels treballadors.
 • Contribueix a la prevenció de les malalties relacionades amb els riscos laborals a què s'exposen els treballadors.
 • Vigila la salut individual dels treballadors a través d’exàmens de salut, coneguts com a reconeixements mèdics.
 • Valora la influència dels riscos laborals a què s'exposen els treballadors juntament amb els metges del treball.
 • Proporciona consells sanitaris als treballadors perquè arribin al màxim potencial de la seva salut.
 • Ajuda les persones en la seva adaptació al lloc de treball.
 • Facilita als treballadors les eines necessàries perquè adquireixin hàbits de vida saludables.
 • Investiga en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals per contribuir a reduir-los dins les empreses.
 • Detecta necessitats de salut de la població treballadora.
 • Ofereix les cures necessàries per adaptar els treballadors a hàbits de vida saludables i noves tasques en el procés d'envelliment.

REQUISITS I HABILITATS

Per poder exercir la seva funció adequadament, les infermeres del treball han de reunir també una sèrie de requisits i habilitats bàsiques: 

 • Estar en possessió d’un títol d’Infermeria.
 • Comptar amb una formació específica en infermeria del treball.
 • Tenir capacitat d’adaptació als canvis socials i tecnològics que es produeixen per garantir la seguretat i la salut a la feina.
 • Comptar amb habilitats comunicatives i d’escolta per ajudar els treballadors en la prevenció de riscos laborals.
 • Comptar amb habilitats en la gestió a l'àmbit de la salut laboral.
 • Tenir capacitat per treballar amb equips multidisciplinaris.
 • Tenir inquietud per conèixer l’àmbit laboral de les empreses a les quals presta el seu servei, així com els riscos laborals associats a cada sector d’activitat.

SALARI D'UNA INFERMERA DEL TREBALL

Cada cop més empreses tenen cura de la salut laboral dels seus treballadors, i no només per complir la normativa. Per això, la d'infermera de la feina és una professió amb moltes oportunitats laborals i amb un salari mitjà més que acceptable, ja que la mitjana a Espanya se situa al voltant dels 23.000 € anuals; però es poden arribar a guanyar fins a 30.000 € l'any.

FORMA'T COM A INFERMERA DEL TREBALL

Forma’t com a infermera del treball a l’Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona. A IL3-UB, pots accedir a estudis de medicina avaluadora per poder desenvolupar la teva professió en aquesta especialitat sanitària amb tots els coneixements i les habilitats que es requereixen.​​​​​​​