Innovation analyst

Descobreix com convertir-te en Innovation Analyst de la mano de l'IL3-UB

Un innovation analyst cerca noves oportunitats mitjançant la innovació. Per això, funciona com un gran suport en el lliurament de projectes relacionats amb solucions d’innovació i transformació.

Funcions

Com a membre clau de l’equip d’innovació, l’innovation analyst serà responsable de:

 • Gestionar i estructurar fluxos de treball
 • Dirigir i donar suport a reunions d’innovació
 • Impulsar la generació i l’avaluació d’idees relacionades amb la innovació
 • Desenvolupar documents estratègics
 • Analitzar l’impacte de les tecnologies emergents
 • Redactar recomanacions d’innovació a diferents unitats de negoci
 • Assegurar el creixement d’innovació empresarial alineat amb els objectius de la companyia
 • Assignar recursos a diferents tipus de projectes d’innovació
 • Actuar com a assessor financer per a projectes d’innovació
 • Revisar diversos canals d’innovació
 • Analitzar els resultats de l’execució de les innovacions clau
 • Impulsar la millora de processos amb el fi d’obtenir una anàlisi coherent de la innovació
 • Capacitar i incorporar a les noves parts interessades en la innovació financera

Requisits i habilitats

Un innovation analyst ha de comptar amb les següents habilitats o requisits per dur a termes les seves funcions de manera òptima:

 • Formació en finances, comptabilitat, coneixements d’empresa o transformació
 • Formació complementària i experiència en consultoria o anàlisi empresarial
 • Experiència en el maneig d’eines com ara Microsoft Excel o Microsoft PowerPoint
 • Habilitats comunicatives i capacitat per establir bones relacions de treball
 • Organització i visió estratègica
 • Coneixement del sector i dels objectius empresarial com els preus, les operacions, la cadena de subministrament i les finances
 • Habilitat analítica pel control i la manipulació de dades
 • Pensament estratègic i creatiu
 • Judici crític i flexible en cada enfocament
 • Capacitat per gestionar diferents fases d’un projecte de manera autònoma
 • Competència per a la planificació i el compromís amb els terminis establerts

El salari d’un innovation analyst

El salari mitjà d’un innovation analyst pot arribar als 30.000 euros anuals. Pot ser més alt, però depèn de les funcions que realitzi i de l’empresa contractant.

Forma’t per a ser un innovation analyst

El perfil de l’innovation analyst té cada vegada més rellevància dins del món empresarial. Comença a formar part d’aquesta disciplina transversal, que incideix en tots els àmbits de l’empresa i que cada vegada té més força degut a l’entorn en el qual ens trobem, amb el nostre Màster en Business Innovation.