Innovation manager

Descobreix com convertir-te en Innovation manager de la mà de l'IL3-UB

Un innovation manager —gestor d’innovació— és la persona encarregada de liderar i gestionar els diversos processos d’innovació i canvi dins d’una organització, institució o empresa. Les seves funcions comprenen des dels processos de negoci, fins a la innovació i disseny de productes.

Funcions

Les funcions d’un innovation manager giren entorn de la innovació, centrant l’activitat en: 

 • Buscar noves idees d’innovació i desenvolupar-les.
 • Dirigir activitats i tallers de pluja d’idees que fomentin la creativitat i la innovació.
 • Fomentar i impulsar eines d’innovació.
 • Recopilar, seleccionar i avaluar diverses idees.
 • Trobar noves tecnologies i eines Open Innovation.
 • Millorar els processos i la gestió de qualitat de l’empresa.
 • Analitzar oportunitats, riscos, fortaleses i debilitats.
 • Dissenyar la innovation strategy.
 • Investigar tendències i impactes al sector.
 • Sensibilitzar i persuadir a diversos grups i àrees sobre la importància i rellevància de la innovació dins de l’organització.
 • Establir les condicions pel foment de la innovació dins de l’organització.
 • Coordinar processos i tasques per arribar als objectius d’innovació.
 • Recopilar comentaris i opinions sobre desenvolupament i estratègies d’innovació.
 • Examinar l’oportunitat i capacitat de finançament.
 • Seleccionar i prioritzar els projectes adequats per incloure a l’estratègia d’innovació.

Requisits i habilitats

Les funcions d’un innovation manager demanden diverses habilitats tècniques i personals com: 

 • Habilitats tècniques pel desenvolupament organitzacional.
 • Coneixements dels últims mètodes d’innovació i creativitat.
 • Capacitat d’identificar oportunitats d’innovació.
 • Visió estratègica.
 • Pensament flexible i adaptable a noves situacions.
 • Facilitat per treballar en equip de manera multidisciplinària.
 • Originalitat i creativitat.
 • Habilitats de comunicació oral i escrita.

El salari d’un innovation manager

El salari mitjà d’un innovation manager a Espanya està entre els 43.000 i els 56.000 euros anuals.

Forma’t per a ser innovation manager

El Màster en Business Innovation de l’IL3-UB et proporcionarà les eines necessàries per definir, liderar i dur a terme una estratègia d’innovació efectiva dins de l’organització. D’aquesta manera aconseguiràs realitzar estratègies d’innovació que seran una peça clau per a l’organització.