Mánager musical

Descobreix com convertir-te en Manager Musical de la mà de l'IL3-UB

Un mànager musical és la persona encarregada de la coordinació al complet d’un projecte o artista musical. Gràcies a la seva feina, el seu coneixement i la seva experiència, una carrera artística pot arribar a aconseguir grans assoliments i objectius. 

Funcions

Els mànagers musicals són, en gran part, responsables de l’èxit de l’artista o grup amb el qual treballen. Per això, algunes de les seves principals funcions són:

 • Establir objectius realistes a complir
 • Crear una estratègia de negoci
 • Promocionar l’artista o grup
 • Actuar com a canal de promoció del seu representat o representats
 • Aconseguir col·laboracions
 • Gestionar promocions i contacte amb mitjans de comunicació
 • Trobar fòrums, llocs i audiències adequades
 • Gestionar els horaris i les agendes
 • Coordinar i promocionar esdeveniments
 • Organitzar els assajos previs a cada actuació o esdeveniment
 • Control dels pagaments i cobraments al staff
 • Administrar els ingressos aconseguits
 • Aconseguir productors apropiats a l’estil musical de l’artista
 • Tancar contractes i acords que impulsin el coneixement de la banda
 • Aconseguir patrocinis
 • Actuar com a representat o relacions públiques
 • Gestionar els aspectes legals i fiscals del representat

Requisits i habilitats

Per tant, el mànager és un gran influent en la professionalització d’un artista o grup musical. Per això, alguns dels requisits que un mànager musical hauria de tenir per aconseguir els màxims èxits són:

 • Conèixer a la perfecció la indústria de la música
 • Tenir un caràcter empàtic
 • Ser clar i bon negociant
 • Ser una persona organitzada i compromesa amb el compliment dels terminis
 • Disposar d’habilitat per mantenir una comunicació fluida i directa
 • Comptar amb formació musical o coneixements previs
 • Comptar amb formació en relacions públiques, comunicació o relacions institucionals (altament valorable)

El salari d’un mànager musical

El salari d’un mànager musical es veurà influenciat en gran manera per l’artista o grup pel qual treballi. A més a més, la major part dels mànagers no treballen amb un salari anual fix, sinó per un percentatge d’allò que guanyen els seus clients. Així, l’èxit del representat també suposarà l’èxit del mànager musical.

Generalment, un mànager musical acostuma a cobrar entre el 15 i el 20% dels ingressos totals del representat.

Forma’t per a ser mànager musical

La indústria de la música necessita professionals altament qualificats, com ho són els mànagers musicals. Forma’t en l’IL3-UB i adquireix els coneixements necessaris per aprendre a fons el funcionament del sector musical i endinsar-te en el terreny de la representació d’artistes amb: