Mediadors comunitaris

Descobreix com convertir-te en Mediador comunitari de la mà de l'IL3-UB

Els mediadors comunitaris són les persones encarregades de la gestió d’alternatives per resoldre possibles conflictes entre persones i col·lectius en l’esfera comunitària i intercultural mitjançant l’aplicació de diverses estratègies i procediments de mediació. Un mediador comunitari actua com una persona imparcial que afavoreix la creació de ponts de comunicació entre els implicats.

FUNCIONS

Els mediadors comunitaris actuen en diversos entorns i sectors, per la qual cosa les seves funcions poden ser molt diferents:

 • Gestió de conflictes entre dues o més parts que necessiten mediació
 • Prevenció de conflictes mitjançant actuacions de participació entre persones diferents o col·lectius socials
 • Disseny i realització de diverses formacions relacionada amb la gestió de conflictes de manera positiva
 • Sensibilitzar sobre la importància d’una bona gestió de conflictes
 • Fomentar una millora de convivència en un grup o diverses parts implicades
 • Treballar per a la cultura del diàleg
 • Valorar, realitzar el seguiment i la difusió de la mediació com una mesura eficaç de gestionar conflictes
 • Treballar i incorporar la perspectiva de gènere en determinats projectes socials
 • Organitzar i implementar un procés eficaç de gestió de conflictes

REQUISITS I HABILITATS

Un mediador comunitari ha de ser una persona amb capacitats comunicatives, socials i personals, però a més a més ha de complir amb una sèrie de requisits i habilitats com:

 • Capacitats comunicatives per fomentar la fluïdesa comunicacional entre les parts implicades
 • Facilitat per guiar la comunicació cap a un to positiu i assertiu
 • Habilitat per identificar problemes i avantatges de la informació proporcionada
 • Tenir habilitats socials per fomentar l’escolta i la comunicació
 • Ser empàtic i capaç de gestionar emocions
 • Generar confiança i tranquil·litat
 • Ser una persona segura de si mateixa i de les decisions preses per a la mediació de conflictes
 • Disposar de capacitat d’anàlisi
 • Seguretat per prendre decisions i intervenir de manera adequada
 • Disposar de formació específica en mediació

SALARI D’UN MEDIADOR COMUNITARI

El salari mitjà d’un mediador comunitari a Espanya oscil·la els 20.000€ l’any, és a dir, al voltant dels 10-11€ euros l’hora. Tanmateix, és necessari tenir en compte que a l’inici el salari mitjà pot no superar els 15.000€ anuals i, segons s’hi vagi adquirint experiència, pot arribar a superar els 30.000€ si es disposa d’un perfil sènior. 

FORMA’T COM A MEDIADOR COMUNITARI

Si t’agradaria obtenir les competències, habilitats i coneixements necessaris per treballar com a mediador comunitari, és necessari disposar-ne de formació específica. Per això, a IL3-UB oferim el nostre Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari, l’opció perfecta per aprofundir en les vies de la mediació i aprendre a gestionar conflictes entre persones o col·lectius diferents.