Mediadors socials

Descobreix com convertir-te en Mediadors socials de la mà de l'IL3-UB

Els mediadors socials són professionals que medien entre dues parts contràries que no arriben a un acord. Actuen en àmbits diferents com el social, el laboral, el familiar, el sanitari i fins i tot el penitencial. Han de mantenir una postura neutral i gestionar el conflicte perquè totes dues parts implicades queden satisfetes amb la solució proporcionada.

FUNCIONS

Per aconseguir un acord entre diferents parts contràries, el mediador social ha de realitzar una sèrie d’accions i funcions per arribar a aquest final:

 • Fomentar la conciliació i la pau entre les diverses persones o grups contraris.
 • Incidir d’una manera pacífica a tots els sistemes en els quals participi.
 • Gestionar, prevenir i resoldre les controvèrsies o possibles conflictes.
 • Evitar que les parts involucrades facin front al conflicte mitjançant la violència o d’altres maneres poc ètiques.
 • Tenir en compte els diversos àmbits en els quals s’interactua.
 • Fomentar la cultura de convivència entre les parts implicades.
 • Disminuir la violència o la controvèrsia.
 • Fomentar la comunicació, la tolerància, el consens i el diàleg.

REQUISITS I HABILITATS D’UN MEDIADOR SOCIAL

Actualment no existeix cap grau la formació del qual estigui enfocada directament al mediador social. Per això, una persona que vulgui treballar com a mediador social ha de disposar d’uns certs requisits i habilitats tals com:

 • Grans habilitats comunicatives.
 • Capacitat per gestionar conflictes.
 • Caràcter calmat, tolerant i apaivagat.
 • Disposar d’aptituds relacionades amb l’enteniment de diverses realitats.
 • Ser una persona assertiva.
 • Disposar d’una temperància i actitud positiva davant de situacions de conflicte.
 • Ser una persona empàtica i que fomenti el diàleg.
 • Ser capaç d’identificar les causes i conseqüències de diverses realitats.
 • Capacitat per gestionar emocions.
 • Escolta activa, paciència i flexibilitat.
 • Disposar de formació específica per obtenir tècniques i coneixements útils per a la mediació social.

SALARI D’UN MEDIADOR SOCIAL

A Espanya, el salari mitjà d’un mediador social és de 20.000€ anuals, és a dir, aproximadament uns 10€ l’hora. En aquesta professió també depèn el grau i el càrrec de cada professional, podent cobrar al començament una mitjana de 15.000€ l’any i superar els 30.000€ anuals si es tracta d’un professional més experimentat.

FORMA’T COM A MEDIADOR SOCIAL

Si t’agradaria portar a terme les teves habilitats professionals en l’àmbit de la mediació social, et recomanem obtenir la base dels coneixements necessaris amb el nostre Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari, una formació amb la qual assolir les habilitats necessàries per a la detecció i les pautes d’intervenció en aquests caso