Metge de família

Descobreix com convertir-te en metge de família de la mà de l'IL3-UB

Un metge de família presta cures de salut contínues i integrals sense limitacions d'edat, sexe o tipus de problema. Això vol dir que ha d'atendre qüestions de tipus biomèdic, però també psicosocials o de comportament per realitzar un diagnòstic. En el context de la família, ha de donar una resposta àmplia i propera a problemes de salut d'adults i nens, per la qual cosa se'l considera un «especialista en persones».

FUNCIONS

El metge de família és una figura fonamental dins del sistema sanitari, amb la missió d'atendre de manera integral i completa els membres de la comunitat de què forma part. Les seves funcions estan regulades per llei a Espanya des de l'any 1978:

 • Prestar atenció mèdica de forma integrada i continuada, ja sigui en règim normal, d'urgència o al domicili mateix del pacient.
 • Promocionar la salut, prevenir la malaltia i desenvolupar l'educació sanitària dels pacients.
 • Contribuir al desenvolupament de diferents aspectes de la salut: alimentació, maternoinfantil, epidemiologia, etc.
 • Orientar malalts i familiars sobre l'ús correcte del sistema d'atenció sanitària.
 • Col·laborar amb activitats docents orientades a la formació del personal que integra l'equip de salut.
 • Servir de contacte entre els pacients i el Sistema de Salut Públic.

REQUISITS I HABILITATS

En medicina de família hi ha un enfocament integral per a la cura de la salut psicofísica i social, on el metge de família és el primer contacte de qualsevol pacient amb el sistema de salut, fet que indica la importància del seu paper. Per complir amb les seves responsabilitats, per tant, ha de reunir una sèrie de requisits i habilitats com ara:

 • Comptar amb una formació en medicina.
 • Tenir una formació especialitzada que permeti donar una cobertura mèdica integral.
 • Comptar amb coneixements clínics i científics per poder realitzar un primer diagnòstic dels símptomes que pot presentar un pacient.
 • Inquietud per mantenir-se actualitzat en el seu camp i totes les innovacions que s'hi produeixen.
 • Comptar amb habilitats socials per al tracte amb els seus pacients de forma propera.
 • Tenir bona capacitat comunicativa per transmetre informació de manera clara.
 • Tenir sensibilitat per adreçar-se a pacients molt diversos.
 • Capacitat per treballar en equip amb altres professionals de l'àmbit sanitari.
 • Capacitat per relacionar-se tant amb pacients com amb altres especialistes mèdics.
 • Tenir habilitats divulgatives per contribuir a l'educació sanitària dels seus pacients.
 • Capacitat per escoltar els pacients i entendre què els passa, tant des d'un punt de vista biològic com psicosocial.

SALARI D'UN METGE DE FAMÍLIA

Un metge de família és un professional fonamental dins del sistema sanitari. La seva tasca és essencial per a la cura de la salut de la població, i la seva figura té un valor encara més important en llocs rurals, on es converteix en l'únic professional mèdic que atén dia a dia i de manera propera les seves necessitats. Per això, és una professió ben remunerada, amb un salari mitjà a Espanya que ronda els 43.600 euros bruts a l'any, molt per sobre del salari mitjà al nostre país.

FORMA'T COM A METGE DE FAMÍLIA

Per ser metge de família no només cal comptar amb una formació en Medicina, sinó que calen habilitats que van més enllà de la salut física. És per això que la formació de Postgrau en Trastorns Mentals Perinatals de l'Institut de Formació Contínua Il3 de la Universitat de Barcelona et pot ajudar a convertir-te en un professional qualificat per desenvolupar la teva carrera com a metge de família.