Metge internista

Descobreix com convertir-te en Metge internista de la mà de l'IL3-UB

La Medicina Interna és una especialitat mèdica que para una atenció integral als problemes de salut de persones adultes que afecten diversos òrgans del cos. Un mèdic internista, doncs, és professional encarregat d’atendre aquells casos de pacients que, des de la pubertat fins a la vellesa, estan ingressats en centres hospitalaris o en consultes ambulatòries, però que no requereixen una intervenció quirúrgica. 

FUNCIONS

El metge internista no només s’ocupa de les malalties que afecten els òrgans del cos, sinó, també, de les malalties sistèmiques. Encara que les seves funcions van molt més enllà:

 •  Atenció als pacients per detectar i diagnosticar possibles malalties comunes.
 • Foment d’hàbits de vida saludables específics per a cada pacient, en funció de l’edat o de l’estil de vida.
 • Proporcionar tractament hospitalari a pacients amb patologies de mena diversa: autoimmunes, metabòliques, sistèmiques, etc.
 • Atendre consultes externes i ajudar i dirigir el malalt quan aquest acudeix a un centre hospitalari.
 • Atenció integral a pacients de risc vascular, amb malalties com hipertensió arterial, artritis o diabetis.
 • Assistència a persones grans que pateixen malalties com diabetis, insuficiència cardíaca, etc.
 • Atenció a persones amb patologies infeccioses.
 • Seguiment a pacients amb malalties sistèmiques.
 • Realització d’estudis analítics o radiològics, així com altres exàmens físics i proves de detecció de malalties.
 • Ordenar proves de laboratori i avaluar-ne els resultats per proporcionar un diagnòstic i unes recomanacions.
 • Realitzar un control d’afeccions mèdiques complexes i a llarg termini.
 • Receptar medicaments o tractaments terapèutics per tractar problemes de salut mental com depressió o ansietat.
 • Coordinar-se amb altres professionals sanitaris relacionats per proporcionar una atenció integral als pacients, tals com infermers, cirurgians, psicòlegs, fisioterapeutes, etc.
 • Atendre revisions periòdiques de pacients.

REQUISITS I HABILITATS

Un metge internista —no s’ha de confondre amb un intern— ha de complir amb una àmplia varietat de funcions, cosa que implica una formació adequada i la necessitat de reunir una sèrie de requisits professionals i habilitats com:

 • Estar en possessió del títol de medicina.
 • Disposar d’una formació específica en medicina interna.
 • Posseir habilitats socials per al tracte habitual amb pacients i familiars.
 • Tenir capacitat per desenvolupar la tasca professional en entorns sanitaris diferents.
 • Capacitat d’anàlisi per enfocar el diagnòstic diferencial d’un pacient.
 • Disposar d’habilitats comunicatives per a una millor coordinació amb altres especialistes i garantir així la continuïtat assistencial dels pacients.
 • Capacitat per treballar amb equips multidisciplinaris i poder coordinar-los.
 • Implicació en la docència i investigació per avançar en diagnòstics i tractaments de malalties.

SALARI D’UN METGE INTERNISTA

Un metge internista és un professional mèdic que maneja malalties de tota mena: cardiovasculars, de l’aparell respiratori, del sistema endocrí, del sistema nerviós, renals, de l’aparell digestiu... Aquesta especialització implica que siguin uns metges molt demandats que puguin atènyer salaris molt competitius. Com a mitjana, un metge internista a Espanya pot assolir els 60.000 euros anuals, d’aquí l’alta demanda d’aquest tipus de formació dintre de les especialitats mèdiques.

FORMA’T COM A METGE INTERNISTA

Per treballar en una professió tan ben valorada com la de metge internista és necessari disposar de la formació adequada. Si és el teu cas i vols especialitzar-te en aquesta branca de la medicina, pots fer-ho a l’Institut de Formació Contínua – IL3 de la Universitat de Barcelona, gràcies als nostres programes i màsters sanitaris.